Kategoriarkiv: Våldsbrott

Global förekomst av sexuellt våld

I natt publicerade Lancet en studie som, baserat på tidigare forskning, uppskattar förekomsten av sexuellt våld i olika delar av världen. I denna studie har man enbart studerat hur vanligt det är att kvinnor utsätts för sexuellt våld av någon annan än partnern. Uppskattningarna är baserade på de uppgifter kvinnorna själva angett och inte på antalet anmälda fall.

Resultaten visade att 7 % av världens kvinnor (över 15 års ålder) hade utsatts för denna typ av våld. Studien visar också att variationen mellan olika länder är stor med höga prevalenssiffror i vissa regioner av afrikanska Subsahara och lägst siffror i södra Asien. Att södra Asien ligger så lågt kanske förvånar många med tanke på de uppmärksammade, brutala gruppvåldtäkterna i Indien.

Andra som rapporterar om denna studie är DN och SvD X 2. Men jag varnar er för att läsa kommentarerna – rasisttrollen är framme i vanlig ordning.

Bild: Lancet
Bild: Lancet

(Vissa) TV-spel förbättrar den kognitiva förmågan

Nya versionen av Grand Theft Auto (GTA V) släpptes tidigare i veckan. Även om många älskar GTA är det också många som kritiserar spelet för dess våldsamma och kvinnoförnedrande innehåll. Man tänker sig också att spelet kan trigga kriminellt beteende i verkligheten. Överlag anklagas TV-spel ofta för att orsaka en massa oönskade beteende hos de som spelar och det finns en hel del forskning som visar att grova våldsspel under barn- och ungdomsåren kan påverka hjärnan negativt. Ny forskning visar dock att vissa typer av TV-spel förbättrar den kognitiva förmågan hos äldre.

Studien publicerades tidigare i veckan i Nature och inkluderade vuxna försökspersoner med stor åldersvariation. Resultaten visar att förmågan att göra flera saker samtidigt försämras linjärt från 20 till 79 års ålder. Men om de äldre studiedelatagarna fick spela TV-spelet NeuroRace hämmades denna försämring kraftigt. Genom EEG kunde man också se att åldersrelaterade förändringar i neuronala signaler återställdes bland de som övat upp sina kognitiva förmågor genom att spela.

Så vad går detta briljanta och säkerligen sjukt avancerade spel NeuroRace ut på? Jo, man ska använda sin ena hand till att köra bil och reagera på objekt längst vägen med den andra. Låter nästan som en drive-by i GTA, eller hur? Eller min totalt våldsfria favorit Mario kart där man kör bil och kastar bananskal på sina motståndare.

Oavsett hur GTA påverkar sina spelare kan dess utvecklare skratta hela vägen till banken. Den femte versionen av spelet drog nämligen in 800 miljoner dollar de första 24 timmarna efter släppet, vilket är mer pengar än något annat spel, film eller album dragit in det första dygnet efter lansering.

Bild: GTA I

Bild: GTA I

The new version of Grand Theft Auto (GTA V) was released earlier this week. Although many love GTA, there are also many who criticize the game for its violent content. It has been suggested that the game may trigger criminal behavior in real life. Overall, video games are often accused for causing a lot of unwanted behavior in those who play and numerous studies show that violent games in childhood and adolescence can have negative effects in the brain. However, new research show that certain types of video games can improve cognitive function in older individuals.

The study was published this week in Nature and includes adult subjects with large age variation. The results show that the multitask ability deteriorates linearly from 20 to 79 years of age. But when the older study participants played the video game NeuroRace this degradation was significantly inhibited. EEG showed that age-related changes in neuronal signals were restored among those who practiced their cognitive abilities through playing.

So what is the plot of this brilliant and certainly advanced games Neuro Race? Well, you should use one hand to drive and the other to react to objects along the way. Sounds almost like a drive-by in GTA, right? Or my totally violence free favorite Mario kart where you should drive a car while throwing banana peels at your opponents.

No matter how GTA affects its players, its developers are laughing all the way to the bank. The fifth version of the game made $800 million the first 24 hours after the release, which is the largest first-day take ever by a game, move or album.

Älskade thug

Tidigare idag läste jag den beskrivning av bloggen som jag skrev för ett par månader sedan. Där står det att bloggen till viss del tar upp ämnet kriminologi. Ett inlägg hittills har berört våldsbrott men annars har det varit snålt med inlägg om brottslighet eller brottslingar. För att min beskrivning av bloggen inte ska framstå som en smutsig lögn tänkte jag att det var dags för ett inlägg om kriminella eller snarare om kvinnor som älskar kriminella män.

En fokusgrupp bestående av tre lätt berusade kvinnor (varav jag var en av deltagarna) diskuterade i fredags varför man ofta upplever bad boys som attraktiva (alltså inte vi, våra ”tjejkompisar” såklart). Nu snackar vi visserligen inte riktiga gansters, bara lätt tvivelaktiga typer. Vissa kvinnor verkar dock ha en preferens för de allra grövsta brottslingarna.

Det finns faktiskt en sexuell avvikelse som kallas hybristofili som innebär att man blir attraherad av kriminella. Det finns många teorier till varför detta trots allt är ett relativt vanligt fenomen. Vissa psykologer tänker att kvinnor hoppas kunna ”omvända” dessa män eller att kvinnor längtar efter någon som de kan ta hand om. De som föredrar att applicera evolutionära teorier tänker istället att det prehistoriskt har varit fördelaktigt att ha en man som kunnat försvara sin kvinna och sina barn mot inkräktare, även om detta har inneburit att använda våld eller till och med döda någon annan. Det är viktigt också att förstå att kriminella män är en heterogen grupp: vissa kanske har mentala störningar eller andra problem som gör att de inte lyckas anpassa sig till samhällets regler. Men vissa kriminella män kanske är den typen som prehistoriskt var så kallade alfahannar med stor reproduktiv framgång.

Ibland känns det som om folk tror att alla människor vill gå upp klockan sju, jobba 8.30-17, vara trogna, skötsamma och måttliga. Annars är det något fel en, förmodligen orsakat av en tragisk barndom. Jag anser att kriminella är personer som tagit en alternativ bana, ibland har det kanske inte funnits andra alternativ men ibland kanske Svenssonlivet inte varit tillräckligt lockande.

Oavsett vad som ligger bakom fenomenet överöses mördare, våldtäktsmän och kidnappare med brev från beundrarinnor. Brottslingar som väckt stor medieuppmärksamhet är särskilt populära. Ibland leder dessa brev till äktenskap; Helge Fossmo och Juha Valjakkala är exempel på dömda brottslingar som gift sig med beundrarinnor. Men ibland uppskattas inte beundrarbreven; nedan kan ni läsa Tony Olssons vädjar till Aftonbladen om att inte bli omnämnd i denna typ av sammanhang så att han slipper få brev från fler kvinnor.

 

Källa: Aftonbladet

Dagens låttips: Criminology – Raekwon

Anabola steroider och våldsbrott

I veckan försvaras en intressant avhandling från Uppsala Universitet. I denna avhandling har man studerat sambandet mellan anabola steroider och våldsbrott. Individer som döms för våldsbrott har oftare brukat/missbrukat anabola steroider jämfört med andra brottslingar eller jämfört med vanliga populationen. I studier på försöksdjur har man sätt att sett att anabola steroider ökar aggressivt beteende akut samt att dessa effekter kan kvarstå efter avslutad behandling. Det finns alltså anledning att tro att anabola steroider ökar aggressivt beteende även i människa och därmed ökas risken att begå våldsbrott. Avhandlingen visar dock att sambandet inte är kausalt (att det ena inte orsakar det andra) utan att faktorer som är förknippat till användandet av anabola steroider egentligen är det som ligger bakom sambandet.

Personer som tar anabola steroider skiljer sig nämligen från den övriga befolkningen i vissa avseenden. Individer som tar anabola är oftare män än kvinnor. Det är också vanligare bland elitidrottare samt kroppsbyggare men framförallt används anabola steroider av individer som missbrukar andra substanser. Det verkar som om anabola steroider inte är ”boven i dramat” när det gäller våldsbrott. Istället visar studierna att alkohol och höga halter bensodiazepiner (t ex Rohypnol) har akuta effekter på risken att begå våldsbrott.

Det bör dock nämnas att anabola steroider såklart är dåligt i andra avseende. Det har både fysiska och psykiska bieffekter såsom humörsvängningar, högt blodtryck, arytmi, akne, håravfall, impotens, osv.

Undersökningar om varför man tar anabola steroider visar att den främsta motivatorn är att få en snyggare kropp. Inom evolutionsbiologin innebär hög fitness att man har goda chanser att attrahera partners och föröka sig. Det har man inte om man är impotent, hur snygg kropp man än har…

Referens: Substance Use and Violence- Influence of Alcohol, Illicit Drugs and Anabolic Androgenic Steroids on Violent Crime and Selfdirected Violence: Lena Lundholm

Zangief

Bild: Zangief - Street Fighter, Capcom

 

Dagens låttips: Beat Dem Bad – Anthony B & Konshens