Kategoriarkiv: Cancer

Fett istället för silikon?

För några månader sedan uppmärksammade media Angelina Jolie som genomfört en förebyggande mastektomi. Anledningen till att Jolie opererade bort sina bröst var att hon bär på på en genvariant som kraftigt ökar risken för bröstcancer. Denna typ av ingrepp blir allt vanligare och genom att ta bort båda brösten minimeras risken för bröstcancer.

Efter en mastektomi är det vanligt att brösten ersätts med implantat. Men resultat från en ny studie visar att silikonimplantat kan komma att ersättas med stammcellsberikade fettvävnadstransplantat. Problemet med fett som transplanteras är att 80 % absorberas av kroppen och bara 20 % stannar där man vill ha fettet. I den nya studien som publicerats i Lancet delade man slumpmässigt in 20 kvinnor i två grupper där den ena fick transplantation av vanlig fettvävnad medan de andra fick fettransplantat som var berikade med stamceller som man utvinnit från fettvävnad. Undersökning med Magnetkamera 121 dagar senare visade att de som fått transplantationer med vanligt fett hade kvar 16 av volymen medan gruppen med stamcellsberikat fett hade kvar 81 %.

Betyder detta att silikonbröst snart är ett minne blott? Förmodligen inte, gissar jag. Den nya metoden är nog snarast ett alternativ för den som vill återställa den naturliga looken efter en masetktomi och kanske inte för den som är ute efter stenhårda jättebröst (vilket förvånansvärt många verkar vilja ha).

Beskrivning av mastektomi från en tyd då man inte tyckte att det där med handskar var så jätteviktigt

Beskrivning av mastektomi från en tid då man inte tyckte att det där med handskar var så jätteviktigt

Fat instead of silicone?

A few months ago, Angelina Jolie announced she underwent a preventative double mastectomy after finding out that she carries a gene variant that substantially increases the risk of breast cancer. This type of operation is becoming increasingly common and by removing both breasts, the risk of breast cancer is minimized.

After a mastectomy is the breasts are often replaced with implants. But results from a new study show that silicone implants may be replaced by stem cell-enriched fat grafts . The problem with transplanted fat is that 80 % is absorbed by the body and only 20 % stays where the fat is transplanted. The new study, that was published in Lancet, 20 women were randomly divided into two groups, one of which received normal adipose tissue transplantation while the others got fat grafts that were enriched with stem cells derived from adipose tissue. MRI scans 121 days later showed that those who received transplants with normal fat retained the volume, while the group with stem cell enriched fat retained.

Does this mean that silicone breast soon will be a thing of the past? Probably not, I would guess. The new method is probably a good alternative for those who want to restore the natural look after a mastectomy and probably not for those who are looking for rock-hard giant breasts (which a surprising number seemingly wish for).

Langarnas knep

Igår på 21-nyheterna visades två inslag i följd. Det ena handlade om hur förstörandelagen har gjort att tullen nu beslagtar mer substanser än någonsin tidigare. Dessa substanser är pulver och tabletter som säljs via internet. Tidigare kunde säljarna endast ändra på en liten molekyl och plötsligt var preparaten lagliga och kunde säljas hur som helst.

I det andra inslaget berättade man att Novartis precis förlorat en rättstvist i Indien. Novartis är ett av världens största läkemedelsbolag och har tjänat enorma pengar på cancerläkemedlet Glivec. Indisk domstol har fastslagit att den nya versionen av läkemedlet inte skiljer sig tillräckligt från den gamla versionen där patenttiden redan har gått ut. Så nu är det fritt fram för indiska läkemedelstillverkare att framställa billiga versioner av Glivec. Personligen fäller jag inga tårar för Novartis skull utan gläds åt alla fattiga människor som man nu kommer kunna rädda livet på. Visst, patent är viktiga för att läkemedelsbolag ska ha råd att ta fram nya läkemedel, något som är en oerhört kostsam process. Men när patenten gått ut är det viktigt att priserna pressas så att fler har råd med effektiva läkemedel.

Det slog mig när jag såg dessa inslag att langarna har samma knep för att maximera sina vinster. Man gör små förändringar i aktiva substanser för att hävda att de är nya preparat.  Det spelar ingen roll om det är småhandlare som säljer olagliga substanser på internet eller om det är ett av världens största läkemedelsbolag.

Glivec_tablet

Bild: Glivec (Gleevec) film tablet made by Novartis - D. Meyer