Six million ways to die. Choose one!

När jag pratar om min forskning i sammanhang där målgruppen är vanliga människor utan medicinsk utbildning försöker jag poängtera att de allra flesta äldre män inte får autistiska barn och barnbarn. Jag anser att det är mitt ansvar att inte överdriva riskerna och oroa folk i onödan. Hade jag varit lungcancerforskare istället och sagt: ”de flesta rökare får inte lungcancer” så skulle man förmodligen tycka att detta var oansvarigt.

Företrädare för cancerorganisationer har nyligen uppmanat våra politiker att totalförbjuda rökning från år 2025. Om någon försökte få igenom sterilisering av äldre män för att minska autismincidensen så skulle nog de flesta undra om personen i fråga var riktigt klok.

Jag håller med om att jämförelsen inte är rättvis. Att skaffa barn senare i livet är inte alltid ett aktivt val och det är förknippat med både för- och nackdelar för barn och föräldrar. När det gäller rökning är det svårt att hitta fördelar. Rökning är skitfarligt. Idag vet alla detta och andelen rökare i befolkningen har minskat drastiskt tack vare antirökkampanjer. Information om risker är alltså ett effektivt sätt att få folk att göra bra livsstilsval. Forskare och myndigheter har en viktig uppgift: att ge allmänheten adekvat information om vilka risker som finns, sedan är det upp till individen att göra sina egna val.

I Sverige röker idag 15 % av befolkningen regelbundet. Min pappa är en av dessa. Han har rökt hela mitt liv och han hävdar i princip att livet inte är värt att leva utan cigaretter. Jag har ständigt försökt få honom att sluta röka men idag är han drygt 60 år och jag har gett upp. Vill han förkorta sitt liv med att röka så får han väl göra det. För övrigt är han en oerhört produktiv person och det verkar nästan som om nikotinet hjälper honom att hålla ett sådant högt tempo. År 2025 är min pappa pensionär så det kanske inte är hela världen om han inte har möjlighet att vara lika produktiv som han är idag. Jag hoppas bara att han slipper spendera sin ålders höst med att försöka ”scora” cigaretter på plattan.

Referens: ”Totalförbud mot rökning bör införas från år 2025”

No_Smoking_svg

Dagens skivtips: Six Million Ways to Die – Cutty Ranks

Lämna ett svar