Negativa effekter av relativt låg sockerkonsumtion

Idag rapporterar DN och Vetenskapsradion, om en ny studie i Nature Communications där man har påvisat negativa effekter i möss av en relativt låg sockerkonsumtion. Denna sockerkonsumtion motsvarar för en människa tre burkar läsk om dagen och faller inom den nivå som tidigare ansetts var ofarlig. Trots att mössen varken blev överviktiga eller påvisade tydliga metabola störningar hade dessa sockernivåer en negativ påverkan på mössen; mushonor dog i större utsträckning och mushannar uppvisade sämre förmåga att försvara sitt revir samt lägre fertilitet. Forskarna bakom studien anser att deras resultat kan komma att leda till ändrade rekommendationer när det gäller hur stor sockerkonsumtion som anses vara säker för hälsan. Till Science Daily säger forskarna också att de negativa hälsoeffekterna man ser i detta försök är nästan identiska med de effekter man kan se vid musinavel på kusinnivå.

bild(1)

Negative effects of a relatively low sugar consumption
A new study in Nature Communications shows negative effects of relatively low sugar consumption in mice. This sugar consumption corresponds to three cans of soda a day for a human which falls within the level that has been considered harmless. Although mice neither became obese nor developed evident metabolic symptoms, these sugar levels resulted in an increased mortality rate for female mice and male mice showed a decreased ability to defend their territory and a lower fertility. The researchers behind the study believe that their results may lead to changes in recommendations regarding sugar consumption. To ScienceDaily, the researchers also claim that the negative health effects seen in this study are almost identical to the effects can be seen when mice are inbreeded at cousin level.

4 kommentarer

Det är nog inte själva sockret i sig som är det stora problemet det är nog fruktosmalabsorptionen som en del lider av det gör att tarmbakterierna får mer näring av den rena glukosen och fruktosen, tarmbakterierna blir för många och det stör vårt immunförsvar där mer cytokiner produceras och det mår vi sämre av.
http://commonfund.nih.gov/hmp/
http://www.metahit.eu/
Socker är inte nyttigt det förstår alla men hur socker kan försämra hälsan måste förklaras, den förklaringen saknas men om det beror på att mikrobiomet förändras så kan det förklaras.

Intressant hypotes. Mycket ny forskning visar att tarmbakterier har stor betydelse för människors hälsa, något som inte uppmärksammats så mycket tidigare. I denna studie på möss kunde man inte påvisa varför sockret fick mössen att må sämre.

Du vet redan att glukos kan det inte bero på för glukos är källan till alt liv, fruktos behövs inte men giftigt är det inte.
Om socker påverkar hälsan negativt så måste det kunna förklaras vetenskapligt.
Det är förklaringar till sockrets negativa egenskaper som saknas vi har bara epidemiologiska studier, koststudier men förklaringen saknas, försök att hitta en förklaring till hur socker kan vara skadligt biokemiskt, jag har inte sett mer än Robert lustigs förklaring vilket inte helt verkar stämma .
http://www.youtube.com/watch?v=dBnniua6-oM

Honung verkar inte leda till samma problem, fast det kemiskt är samma sak som vitt socker, skillnaden ligger i att bina producerar ämnen som påverkar bakterier och virus, och sen innehåller honung snälla bakterier som lever i symbios med bina.

Koststudier har jag inget förtroende för man har inte någon koll på om det är kosten som påverkar hälsan eller om kosten förändrade biomet och biomet sen påverkade hälsan.
Det som saknas är förklaringen till hur kosten påverkar hälsan, ge mig en enda relevant studie som biokemiskt förklarar hur olika dieter påverkar hälsan, jag tror inte att du hittar någon relevant studie.
Min hypotes är att kosten påverkar biomet och det är biomet som påverkar hälsan, då kan man förklara det biologiskt.

Att tänka är det svåraste en människan göra, vi tror oss förstå det vi inte förstår och försöker förklara det med det vi känner till.
“human combustion” avfärdas för att vi inte förstår hur det går till nu kanske förklaringen finns, sjuklig ketosis orsakar aceton i vävnaden och aceton är extremt bärbart.
Pofessor Brian_J._Ford kan biokemi och han har en biokemisk förklaring.
http://en.wikipedia.org/wiki/Brian_J._Ford
http://www.youtube.com/watch?v=C1urkOiOI7E
http://www.mcri.org/CMSuploads/Brian%20J.%20Ford%20-%20Solving%20the%20Mystery%20of%20Spontaneous%20Human%20Combustion-85047.pdf

Ett experiment skulle kunna bekräfta det, man behöver bara manipulera ämnesomsättningen så ketonproduktionen ökar och sen söva försöksdjuret och sen se om djuret kan brinna.
Detta var ot men du kan biokemi så det borde vara intressant.

Lämna ett svar