Ebola verkar inte smitta mellan primater utan direktkontakt

Som jag tidigare nämnt är ebola ett virus som smittar genom fysisk kontakt. Tidigare I veckan skrev jag dock om en studie som visat att ebola har smittat från gris till primat, vilket alltså indikerar att ebola kan föras vidare utan fysisk kontakt genom så kallad droppsmitta. Även om detta inte är den typ av smitta som kan spridas längre sträckor på samma sätt som luftburna virus som till exempel influensa är det såklart oroendeväckande om ebola potentiellt också kan smitta utan fysisk kontakt.

En annan ny studie som inkluderade två virussmittade makaker och två friska makaker visade dock att just det virus som smittat från gris till primat utan direkt kontakt inte verkar kunna föras vidare på samma sätt mellan primater. Man tror istället att denna egenskap kan vara specifik för infekterade grisar.

Med tanke på att ebola endast är smittsamt när man är symptomatisk och att man screenar personer som flyger från Västafrika för symptom försöker man se till att smittan inte sprids vidare sig till länder utanför Afrika. Vi får verkligen hoppas att smittan inte når oss för förtroendet för svensk krisberedskap är inte direkt på topp såhär efter skogsbranden i Västmanland.

Lämna ett svar