Om hundar, bakterien Johnson och allergier

Forskare har sett ett tydligt samband mellan att växa upp i ett hem där det finns hund och att ha en minskad risk för allergier. Det har dock varit oklart vad som ligger bakom detta samband. En ny studie i PNAS visar att i hem där man har hund innehåller dammet en större variation av bakterier än damm i andra hem. I studien matades möss med detta bakterierika damm och man såg då att bakteriefloran i magen ändrades vilket gjorde dem mindre reaktiva på luftburna, allergiframkallande ämnen. Man kunde se att hunddammet ökade förekomsten av bakterien Lactobacillus johnsonii som även i isolerat tillstånd minskade risken för allergiska reaktioner. Om dessa resultat kan bekräftas hos människor kan detta på sikt resultera i probiotiska tillskott som kan minska risken för att man utvecklar allergier.

Bild: Liz West / Wikimedia Commons
Bild: Liz West / Wikimedia Commons

Researchers have previously seen an apparent link between growing up in a home where there are dogs and having a reduced risk of allergies. However, it has been unclear what causes this relationship. A new study in PNAS shows that in homes where there is a dog the dust contains a greater variety of bacteria than dust in other homes. In the study, mice were fed with this bacteria-rich dust and the researchers found that, in these mice, the bacterial flora of the stomach changed and made the mice less reactive to airborne allergens. It was evident that dog dust increased the prevalence of the bacterium Lactobacillus johnsonii that even in it’s isolated state reduced the risk of allergic reactions. If these results are confirmed in humans, this can eventually result in probiotic supplements that may reduce the risk of developing allergies.

Lämna ett svar