Twitterundersökningar

När man gör en epidemiologisk undersökning vill man gärna ha tillgång till data från hela befolkningen (vilket vi i Sverige ofta har tack vare våra hälso- och befolkningsregister). Ett annat alternativt som ofta är mer effektivt är att endast undersöka ett urval av befolkningen. Om detta urval är slumpmässigt (och inte alltför litet) kan resultaten generaliseras till hela befolkningen. Om urvalet inte är slumpmässig kan man få problem med selektionsbias vilket resulterar i att resultaten inte går att generalisera till den övriga befolkningen.

På nätet är det vanligt att exempelvis tidningar som Aftonbladet och Expressen gör undersökningar där man kan svara på frågor och genom att klicka i något av flera svarsalternativ. Denna typ av undersökning är känslig för urvalsbias, dels för att det kan vara ett särskilt urval som besöker just denna nättidning och även för att vissa individer är särskilt benägna att delta i denna typ av undersökning, medan andra skrollar vidare.

I tidsdags började Aftonbladet med en ny typ av undersökning på Twitter ‑ dagens twitterfråga. För att svara på denna fråga ska man retweeta för det ena svarsalternativet och favoritmarkera för det andra. Problemet är dock att en retweet innebär att frågan sprids vidare till alla ens följare som därmed får veta ens åsikt. Detta leder till bias som både påverkar sannolikheten att man svarar, att man väljer ett särskilt svarsalternativ samt att frågan får en skev spridning. Retweet bias kan man kanske kalla detta typ av systematiska fel och resultaten ger en usel bild av den allmänna opinionen. Jag tror helt enkelt att Aftonbladet behöver anställa en epidemiolog om de ska fortsätta med dessa twitterundersökningar. En blond epidemiolog kanske, som har erfarenhet av att både blogga och twittra?

Frågan är dock vad som egentligen är syftet med dessa twitterfrågor. Är syftet verkligen att få resultat som säger något om den allmänna opinionen? Eller handlar det snarare om att Aftonbladet har kommit på ett ganska fiffigt sätt att få spridning och gratis marknadsföring med hjälp av sociala medier?

Lämna ett svar