Mellandagssnytt

Såhär i mellandagarna råder lite torka på vetenskapsnyheter, vilket ökat utrymmet för mer udda studier. Eller vad säger ni om en studie i som visar att kvinnors fotstorlek avgör hur bra balans de har? Resultaten visade att större fötter = bättre balans.

Jag hittade även en studie som visar att olika typer av prestationer som föregås av ångest eller oro förbättras om man försöker intala sig att ens prestationsångest egentligen är ett tecken på att man är exalterad. Detta jämfört med kontroller som försökte intala sig att de var lugna.

För övrigt har forskare nu kunnat visa att beatboxing är skonsammare för  stämbanden än sång. Nedan ser ni ett klipp från studien där man utför en beatboxing-laryngoskopi.

During the holidays, there seem to be a shortage of science news resulting in more focus on odd news.  Or how about a study showing that women’s foot size affect their balance? The results showed that larger feet = better balance.

I also found a study showing that different types of performances, preceded by anxiety or agitation improved if the study subjects tried to convince themselves that the performance anxiety actually was excitement. This was found in comparison with controls telling themselves that they were calm.

Moreover, scientists have now been able to show that beatboxing is gentler on the vocal cords than singing. Above you can see a clip from the study, describing a beatboxing laryngoscopy.

Lämna ett svar