Colgates oetiska forskning

SBU –Statens beredning för medicinsk utvärdering är en statlig myndighet som har till uppgift att granska publicerad forskning genom så kallade systematiska litteraturöversikter. Dessa rapporter är oerhört välgjorda och jag är onekligen ett fan av SBUs arbete. Hade de haft en fanclub hade jag varit medlem.

I en ny rapport från SBU har man granskat metoder som används inom barn- och ungdomstandvården. Rapporten visar att tandborstning med fluortandkräm två gånger om dagen är den enda vetenskapligt belagda metoden för att motverka karies hos barn och ungdomar.

Idag rapportera TT via DN och Aftonbladet om en upptäckt SBU gjort vid denna granskning. Tandkrämstillverkarna Colgate har utfört metodologiskt felaktiga och oetiska experiment på barn i Kina för att försöka visa att fluortandkräm med arginin är bättre än vanlig fluortandkräm. I studierna har de nämligen använt en jämförelsegrupp som fått tandkräm utan flour. Det uppenbara syftet är att få arginin-tandkrämen att framstå som mer effektiv än vad den egentligen är. När man testar effekten av en tilläggsbehandling (i detta fall arginin) måste man naturligtvis jämföra med standardbehandlingen, det vill säga vanlig flourtandkräm. För övrigt är studierna problematiska eftersom det är oetiskt att inte låta jämförelsegruppen få flourtandkräm när man vet att detta faktiskt är effektivt mot karies.

Rätt jämförelsegrupp är oerhört viktigt när man ska undersöka effekterna av en viss intervention. Den jämförelse som man gjort i denna studie skulle man kunna likna med om McDonalds skulle försöka manipulera fram positiva hälsoeffekter av Big Mac. En diet bestående av enbart Big Mac & Co räddar liv om jämförelsegruppen inte får någon mat alls.

Men inget ont som inte har någon gott med sig. Nu kommer det i alla fall bli lite lättare att välja tandkräm. Dags att bojkotta Colgate.

pro-argin

Lämna ett svar