Ärlighet varar bara ett tag

Ärlighet vara längst brukar man säga, men en studie som publicerats i Psychological Science visar att ärlighet inte alls varar särskilt länge, inte ens en hel dag.

Tidigare studier har visat att människors självbehärskning försämras vid trötthet samt efter upprepat beslutsfattande. I den nya studien ville forskargruppen ta reda på huruvida människors moral försämras under dagens lopp. Resultaten visade, mycket riktigt, att försökspersonerna betedde sig mer oetiskt på eftermiddagen jämfört med förmiddagarna. Detta oetiska beteende inkluderade att ljuga och fuska och förekomsten undersöktes genom olika experiment på amerikanska studenter.

Under dagens lopp blir vi tröttare och tröttare, både fysiskt och psykiskt. Tydligen påverkar vår trötthet även vårt beteende och ju senare timme på dygnet, desto mindre orkar vi upprätthålla en hög moral. Så om du vill ha ett ärligt svar på en fråga är det bäst att ställa frågan så tidigt på dagen som möjligt.

The Cheaters - Mathieu Le Nain
The Cheaters – Mathieu Le Nain

Honesty does not last

In Swedish we say that honesty last the longest, but a study published in Psychological Science shows that honesty does not lasts very long, not even a day.

Previous studies have shown that people’s self-control is impaired by lack of rest and after repeated decision-making. In the new study, the research team wanted to find out whether people’s morale deteriorates throughout the day. The results showed, indeed, that the subjects behaved more unethical in the afternoons compared to in the mornings. This unethical behavior included lying and cheating and was investigated by various experiments on American students.

Throughout the day people become more and more tired, both physically and mentally. Apparently, our fatigue also affects our behavior and in the later hours of the day, we are less bothered by maintaining a high morale. So if you want an honest answer to a question, it’s better to ask the question as early in the day as possible.

Lämna ett svar