ADHD eller normalvariation?

Nya rapporter från USA visar att 1 av 5 pojkar i skolålder har fått en ADHD diagnos. Utskrivning av läkemedel för ADHD har ökat lavinartad på senare år och läkare är nu oroade för överbehandling. Även om ADHD-medicinering kan vara en oerhörd hjälp för individer med koncentrationssvårigheter, innebär det också en risk för bieffekter. I Sverige ser man också att diagnostiseringen av ADHD och därmed även medicineringen ökar. Det finns många teorier till varför man ser denna utveckling; allt från tillsatser i mat till att läkemedelsföretagen konspirerar för att öka utskrivningen av ADHD-medicin.

I dag åt jag lunch med min vän och kollega Alexander Viktorin och vi diskuterade detta. Alexander tog upp en viktig poäng som jag gärna vill dela med mig av:

Så som svensk skola ser ut idag finns det ytterst liten acceptans för personer med bristande koncentrationsförmåga. Sjuåringar som inte klarar av att spendera en stor del av sin dag stillasittandes vid en skolbänk anser man därför att det är något fel på. Innan man införde obligatorisk skola var det förmodligen inte lika begränsande med bristande koncentrationsförmåga, och individer med sådan problematik blev alltså inte per automatik klassade som onormala. I dag får dessa människor istället en ADHD-diagnos, sätts på medicin, och kan eventuellt redan från tidig ålder känna sig sämre än sina skolkamrater.

Visst är det bra att alla människor går i skolan och en befolkning som är läs- och skrivkunnig är en förutsättning för en fungerande demokrati. Däremot bör läroplanen vara mer tillåtande när det gäller individers variation i inlärnings- och koncentrationsförmåga. Finland har på senare tid gjort sig känt som ett land med världens bästa skola. Delvis förklaras detta med att läraryrket har en högre status, men även genom att läroplanen är mer individuellt anpassad till den enskilda elevens behov. Om Alexanders teorier stämmer borde man således se en lägre prevalens av ADHD i Finland. Mycket riktigt, en studie i Acta Psychiatric Scandinavia från 2011 visar att Finland har den lägsta förskrivelsen av ADHD medicin i Norden; endast 1 av 1000 använder medicinen.

Himla smart den där Alexander…

Star_full

Lämna ett svar