Den livsviktiga sömnen

Vi människor spenderar en tredjedel av våra liv sovande men anledningen till att vi behöver sömn har inte varit helt fastställd. Man vet sedan tidigare att sömn är viktigt för minnesfunktion och inlärning men man har även trott att sömn har en livsviktig fysiologisk funktion. Total avsaknad av sömn leder nämligen till betydligt värre hälsoproblem än bara minnespåverkan.

En ny studie på möss som publicerats i Science visar att sömn fyller en tidigare okänd funktion; hjärnan gör sig av med neurotoxiska ämnen (nervgifter) när vi sover. Dessa ämnen bildas naturligt som restprodukter i hjärnan och ackumuleras under dagen. När vi sover krymper nervcellerna i storlek så att mer vätska kan “skölja” bort dessa gifter.

Med andra ord rensar sömn bokstavligen hjärnan. Så se till att få en god natts sömn, imorgon är det en ny vecka och måndagar blir knappast mindre jobbiga om man har hjärnan full med nervgift.

Bild: Grondin / Wikimedia Commons
Bild: Grondin / Wikimedia Commons

We humans spend a third of our lives sleeping but the reason why we need sleep has not been fully established. Scientists have long known that sleep is important for memory and learning, but they also believed that sleep is a vital physiological function. Total lack of sleep actually leads to far worse health problems than just memory problems.

A new study on mice, published in Science, shows that sleep fills a previously unknown function; the brain gets rid of neurotoxic substances when we are sleeping. These substances are formed naturally as waste products in the brain and accumulate during the day. When we sleep, the neurons shrink in size so that more fluids can “wash” away these toxins.

In other words, sleep literally cleans the brain. So be sure to get a good night’s sleep. Tomorrow is the start of a new week and Mondays only gets worse if you have a brain full of neurotoxins.

Lämna ett svar