Produkter av vår miljö?

Okej jag vet att jag tjatar, men dagens människa är i princip biologiskt anpassad efter ett stenåldersliv. Detta innebär att vi är anpassade till att leva på gräns till svält och ändå vara fysiskt aktiva samt att leva i små samhällen där de flesta är släktingar, listan kan göras lång.

Samhället har ändrats snabbt och evolutionen hinner inte med så nu är vi plötsligt en missanpassad art. Hur yttrar sig detta då? Jo vi blir bland annat feta och otrogna.

Frosseri är som ni vet en dödssynd. Dagens fetmaepidemi kan förklaras med att vi är biologiskt programmerade till att äta det som ätas kan. Forskare (bland annat Martin Ingvar via boken Hjärnkoll på vikten) har nått fram med detta budskap och man kan nog säga att detta är en allmän konsensus. Alla gillar budskapet: det är inte ditt fel att du är fet – det är den där sega evolutionens fel.

Otrohet (otukt) är också en dödssynd. Dagens otrohetsepidemi kan förklaras med att vi är biologiskt programmerade att vilja ha sex med nya, attraktiva människor. Forskare (bland annat Hasse Walum via artikelserien Sverige ligger i Aftonbladet) har framfört detta budskap men det har knappast blivit någon allmän konsensus. Varför? För du kan väl inte skylla din otrohet på långsam evolution – ditt jävla svin!

Bild: De sju dödssynderna - Hieronymus Bosch
Bild: De sju dödssynderna – Hieronymus Bosch

Products of our environment?

Okay I know I’m harping, but today’s humans are basically biologically adapted to the Stone Age. This means that we are adapted to living on the border of starvation and still being physically active and to live in small communities where most are relatives, and the list goes on.

Society has changed rapidly and evolution cannot keep up so humans are suddenly a misfit to our environment. What are the results? Well, we become fat and cheaters.

Gluttony is, as you know, a mortal sin. Today’s epidemic of obesity can be explained by humans being biologically programmed to eat what can be eaten. Researchers (including Martin Ingvar through the book Hjärnkoll på vikten) have expressed this, and you can probably say that this is a general consensus. Everyone likes the message: it’s not your fault that you are fat – slow evolution is to blame.

Infidelity (fornication) is also a mortal sin. Today’s infidelity epidemic can be explained by humans being biologically programmed with an urge to have sex with new, attractive people. Researchers (including Hasse Walum through Sverige ligger in Aftonbladet) have expressed this message but there has hardly been any public consensus. Why? Because you can hardly blame your infidelity on the slow evolution – you cheating bastard!

Lämna ett svar