Självmordsincidensen ökade under finanskrisen

Igår publicerade BMJ en studie som visade att självmordsincidensen ökade under den globala finanskrisen som tog fart för ungefär fem år sedan. I studien använde man självmordsdata från 54 olika länder och studerade förändringen i självmordsincidensen år 2009 jämfört med den årliga incidensen 2000-2007. Ökningen i självmord skedde framför allt bland män i de 18 länder på den amerikanska kontinenten som inkluderades i studien. I dessa länder ökade självmorden bland män med 6,4 % och man kunde även se en liten ökning bland kvinnor. I de 27 europeiska länderna som var inkluderade i studien såg man också en stor ökning av självmord bland män (4,2 %) men inte bland kvinnor. Studien visade också att självmorden ökade i samma utsträckning som arbetslösheten ökade och BNP (eng GDP) sjönk.

suicid-by-gdp
Bild: BMJ

Forskarna bakom studien anser att mycket pekar på att det är finanskrisen som har orsakat den ökade självmordsincidensen och jag håller med dem. Det är dock viktigt att påpeka att detta är en ekologisk studie som varken kan bevisa orsakssamband eller kontrollera för andra underliggande faktorer.

Denna artikel är så kallad open-access, vilket gör att vem som helst har möjlighet att läsa den gratis, så gå gärna in och kolla själva. Sverige är inkluderad i analysen men som ni ser i denna graf skedde inga större förändringar i självmordsincidensen i Sverige under dessa år.

Även Sveriges radio rapporterar om detta idag, ni kan lyssna på inslaget här.

Bild: David Shankbone / Wikimedia Commons
Bild: David Shankbone / Wikimedia Commons

Yesterday, BMJ published a study showing that suicide incidence increased during the global financial crisis that started approximately five years ago. The study was conducted on suicide data from 54 different countries and examined the change in yearly suicides rates in 2009 compared to 2000-2007. The increase in suicides occurred mainly among men in the 18 American counties included in the study. In these countries, suicides among men increased with 6.4% and there was also a small increse among women. In the 27 European countries that were included, a large increase in suicides among men (4.2%) was also evident but not among women. The study also showed that suicides increased to the same extent as unemployment rose and GDP declined.

The researchers behind the study suggests that the financial crisis caused the increased incidence of suicide and I agree that this seems likely. It is however important to note that this is an ecological study and can not prove causation, or contol for potential confounding.

Lämna ett svar