Parasit orsakar kattkärlek

Toxoplasma gondii är en kattparasit som har en ganska udda effekt i gnagare. Den ändrar nämligen beteende hos dessa så att de slutar att vara rädda för katter.

En ny studie i PLoS ONE visar att beteende i möss är fortsatt påverkat flera månader efter de blivit av med parasiten. Forskarna bakom studien misstänker att toxoplasmainfektioner kan ge permanenta förändringar i mössens hjärnor.

Även människor kan drabbas av toxoplasmainfektioner. I dagens kunskapsläge anser man att denna infektion är ofarlig så länge man inte är gravid eller har nedsatt immunförsvar. Det finns dock studier som visar på samband mellan schizofreni och toxoplasmainfektioner och infektionen har också kopplats till en ökad risk för trafikolyckor samt självmord. Och vem vet, det kanske är denna mind-control som förklara att vissa människor föredrar katter framför hundar (kanske den enda rimliga förklaringen :-))

crazy-cat-woman

Toxoplasma gondii is a parasite that breed in cats and has a rather odd effect in rodents. It modifies their behavior so that they lose their fear of cats.

A new study in PLoS ONE shows that this behavior in mice remain several months after they got rid of the parasite. The study authors suspect that toxoplasma infections may cause permanent changes in the brains of these mice.

Although people can suffer from toxoplasma infections, this infection is currently considered harmless as long as you are not pregnant or immunosuppressed. However, there are studies showing an association between schizophrenia and toxoplasma infections and the infection has also been linked to an increased risk of traffic accidents and suicide. And who knows, maybe it is this mind-control that explain why some people prefer cats especially dogs (maybe the only plausible explanation :-))

Lämna ett svar