Viktig rapport om mammor och barns hälsa

Organisationen Rädda Barnen har i en ny rapport jämfört länder med avseende på var mammor har det bäst. I rapporten jämförs mammors hälsa, barnadödlighet, utbildning och inkomst i 176 länder. Detta är en oerhört viktig rapport som även beskriver hur man med mycket små medel skulle kunna minska barnadödligheten globalt.

Varje år är det en miljon barn som inte överlever det första dygnet efter förlossningen. Knappt 30 % av dessa barn föds i Indien. Totalt har spädbarnsdödligheten i världen minskat dramatiskt under de senaste 20 åren; från ca 12 miljoner till 7 miljoner barn. En stor andel av dessa dödsfall inträffar tidigt och orsakerna är främst att barnen är prematura (för tidigt födda) eller på grund av infektioner.

Rapporten visar också att det finns fyra underutnyttjade produkter som skulle rädda miljontals nyfödda barns liv. Dessa produkter (som är billiga och kostar mindre än 40 SEK) är:

  • En enhet för andningshjälp
  • Antiseptisk klorhexidin som förhindrar infektioner
  • Injicerbar antibiotika
  • Steroidinjektioner för att förbättra lungutveckling bland prematura barn

För övrigt ansåg man att mammor i de nordiska länderna har bäst hälsa. Finland var i topp och följdes av Sverige och Norge. Samtliga av de 10 lägst placerade länderna ligger i Subsahara-Afrika. I botten låg Kongo. I Sverige, Luxenburg och Singapore har man för övrigt världens lägsta barnadödlighet under barnets första dygn (0,5 barn av 1000)

Trots stor ekonomisk tillväxt i länder som Indien är barnadödligheten fortfarande hög vilket visar att fördelningen av de ekonomiska resurserna är viktig. Detta blir också tydligt när man ser att av de spädbarn som dör första dygnet i industrialiserade länder inträffar 60 % av dödsfallen i USA.

Igår skrev min gode vän Klas en kommentar till ett av mina inlägg där han uppmärksammade hur oproportionerligt mycket fokus som ligger på andra aspekter av global hälsa när så många i världen fortfarande inte överlever till vuxen ålder. Rädda Barnens rapport ger verkligen perspektiv på var resurserna skulle göra störst nytta.

Rädda_barnen_rapport

Lämna ett svar