Slutet på finanskriser?

Forskare har utvecklat ett vaccin mot kokain. Än så länge har vaccinet bara testats på djur men en ny studie i tidskriften Neuropsychopharmacology visar att vaccinet är verksamt i primater (människoapor). Nästa steg är studier på människa.

Kokain påverkar hjärnan genom att hämma återupptaget av en signalsubstans som kallas dopamin. Man kan säga att detta gör att “bromsen” i belöningssystemet hämmas. Dopaminnivåerna i hjärnan blir förhöjda och man upplever det välbehag som kännetecknar kokainruset. Det nya vaccinet gör att kokainmolekylerna binds upp redan innan de når hjärnan och de kan därför inte påverka dopaminnivåerna.

Kokainvaccinet är en kombination av ett vanligt förkylningsvirus och en molekyl som strukturellt liknar kokain. På samma sätt som med andra vaccin leder injiceringen till att kroppen börjar bilda antikroppar mot substansen vilket leder till ett skydd mot ämnen med samma/liknande struktur. I detta fall bildas kokainantikroppar. Forskarna hoppas att detta kan hjälpa personer som vill sluta missbruka kokain men som trots detta får återfall.

I ett tidigare inlägg skrev jag om David Nutts hypoteser om att finanskrisen orsakades av ett utbrett kokainanvändande bland personer som fattade ekonomiska beslut. Jag har därför ytterligare ett förslag på användningsområde: vaccinera alla börsmäklare och banktjänstemän så kanske vi slipper finanskriser i framtiden!

cocaine
Willtron / Creative Commons

Dagens låttips – Money 2 Burn – T.O.K.

Lämna ett svar