Smal trots munchies?

Trots att cannabisrökare i genomsnitt har ett högre kaloriintag än personer som inte brukar cannabis har studier visat att cannabisrökare mer sällan lider av fetma eller typ 2- diabetes och har lägre BMI än genomsnittet. I nuläget har man ingen förklaring till denna paradox.

En ny studie i American Journal of Medicine visar att personer som regelbundet röker cannabis har lägre insulinnivåer och insulinresistens samt mindre midjemått.

Detta är en epidemiologisk studie och därför kan man inte dra slutsatsen att cannabisanvändandet i sig ger dessa positiva hälsoeffekter. Som jag tidigare skrivit behöver man slumpmässigt tilldela exponeringen (dvs cannabisrökning eller placeborökning) till två grupper för att kunna visa orsakssamband. En sådan studie är svår att genomföra. Problematiken när det gäller att göra experiment på illegala droger kan ni läsa mer om här.

Randomiserade studier på cannabisanvändande lyser idag med sin frånvaro, särskilt när det gäller icke-medicinskt bruk och under längre tid. Innan denna typ av studier utförts är det alltså ytterst tveksamt om man kan rekommendera cannabisrökning som bantningsmetod 🙂

Bild: O’Dea / WikiCommons

Dagens låttips: Light Up Your Spliff . Bush Chemists

Lämna ett svar