Min nya publikation

Min nya studie är nu publicerad i JAMA psychiatry. Vi har gått ut med ett pressmedeland som ni bland annat hittar här. Än så länge har man skrivit om den i DN, SvD, the Telegraph, ABC News, mfl.

När jag har blivit ombedd att sammanfatta våra resultat samt att uttala mig om vad studien har för betydelse har jag sagt ungefär så här:

”I vår nya studie har vi inte bara bekräftat den koppling man tidigare sett mellan pappans ålder och autism; vi har också, för första gången, visat att barnbarn till äldre pappor har ökad risk att få autism. Dessa nya fynd är viktiga när det gäller att förstå mekanismen bakom autism och eventuellt även andra psykiska sjukdomar. Vi vet sedan tidigare att risken för nya mutationer i könscellerna ökar med mannens ålder. Dessa mutationer kan ärvas vidare och potetiellt påverka hälsan hos både barn och barnbarn genom att öka risken för autism.

I Sverige blir vi föräldrar vid allt högre åldrar. Vi anser inte att det finns någon anledning att avråda äldre män eller personer med äldre pappor från att skaffa barn. Det har dock under lång tid varit allmänt känt att mammans ålder påverkar fertiliteten och ökar risken för vissa medfödda sjukdomar. På senare tid har det blivit allt vanligare med studier som fokusera på pappans ålder i relation till sjukdom hos barnet. Vi hoppas att denna studie kan öka förståelsen för hur pappans ålder kan påverka hälsan hos barn och barnbarn.”

biological clock
Bild: Richard McLean

Lämna ett svar