Tredje uppdraget

Äldre pappor får autistiska barnbarn… Så löd vissa tidningsrubriker när de rapporterade om min nya artikel. Är detta en korrekt tolkning av min studie? Jag skulle nog säga att de flesta män som blir pappor när de är äldre får fullt friska barn och barnbarn. Det studien har visat är att en relativt ovanlig sjukdom som autism verkar vara vanligare bland individer som har en pappa, morfar eller farfar som skaffade barn sent i livet. Det finns biologiska förklaringar bakom detta som kan vara viktiga när man försöker förstå hur och varför autism uppstår, något som man idag vet lite om.

Som forskare har man två huvuduppgifter: att forska och undervisa. Utöver detta har man en tredje uppgift som går ut på att man ska förmedla kunskap om sin forskning till allmänheten. Detta kan man bland annat göra via media, vilket ofta är ett bra sätt att nå ut till en stor andel av befolkningen. Media har också ett stort ansvar gällande att förmedla kunskap till folket. Detta är lagstadgat och en viktig del i en demokrati. Mediabranschen är idag väldigt konkurrensutsatt så man behöver säljande rubriker för att locka till sig läsare. Som forskare vill man ge en nyanserad bild av sina resultat medan media vill förenkla och engagera. Det är därför lätt att budskapet blir feltolkat och att man som forskare känner sig missförstådd. En del forskare väljer därför att aldrig gå ut med ett pressmeddelande eller aldrig prata med journalister. Personligen tycker jag att det tredje uppdraget är viktigt och att media spelar en avgörande roll i detta men jag håller med om att det finns risker med en alltför förenklad bild av forrskningsresultaten. På sikt kan detta kanske leda till att allmänheten tappar förtroende för vår verksamhet. Syftet med den här bloggen är delvis att förmedla forskning på ett sätt som är lätt att förstå, utan att behöva sälja lösnummer.

HD2

Bild: Helsingborgs Dagblad

Tell the children the truth”. Dagens låttips: Babylon System – Bob Marley

Lämna ett svar