Större bröst ger inte lycka

En brittisk utvärdering av forskningsstudier visar att personer med psykiska problem eller som har blivit utsatta för våld i hemmet oftare genomgår kosmetisk kirurgi. De psykiska problem som är förknippade med att genomgå kosmetisk kirurgi är framförallt depression och BDD (kroppslig dysmorfofobisk störning eller inbillade utseendedefekter). Studien visar också att kosmetisk kirurgi inte leder till en förbättring av dessa problem utan att det tvärtom är förknippat med en sämre prognos. Bland annat har man sett att kvinnor som förstorar brösten har större sannolikhet att dö i förtid, bland annat genom självmord.

Det är nog ingen dum idé att kosmetisk kirurgi alltid ska föregås av en grundligt psykiatrisk undersökning. Särskilt med tanke på att kirurgin är förknippade med en försämring av den psykiska hälsan. Även om plastikkirurgerna faktiskt livnär sig på att göra ingrepp borde det ligga i deras intresse att få nöjda kunder, inte kunder som är mer missnöjda med sig själva efter kirurgin. Plastikkliniker kan potentiellt vara ett utmärkt ställe att identifiera personer med psykisk ohälsa för att istället för operation kunna ge dessa personer adekvat behandling.

Vägen till lycka?

Lämna ett svar