Mutanter är vi allihopa…

Den första gången jag presenterade mitt forskningsprojekt på en konferens inledde jag med att berätta att man sett kopplingar mellan äldre pappor och psykiska sjukdomar som autism, schizofreni och att vi även sett en koppling till bipolär sjukdom.

Jag fortsatte med att säga att förklaringen till detta visserligen kunde vara att män som själva har psykiska sjukdomar skaffar barn senare i livet och överför sina gener för psykisk sjukdom till avkomman. I upprepade studier hade man dock kontrollerat för psykisk sjukdom hos föräldrarna och sett att sambandet kvarstod. Jag berättade att vi istället trodde att den bakomliggande orsaken var nya mutationer.

Kvinnors könsceller bildas redan i fosterstadiet och dessa celler genomgår alltid 24 celldelningar. Mannens könsceller börjar däremot dela sig i puberteten och fortsätter att dela sig under hela mannens livstid. Könsceller hos en man i 20-årsåldern har i snitt genomgått 200 celldelningar medan könsceller från en man i 40-årsåldern har genomgått ca 660 delningar. Varje gång en könscell delar sig finns det en risk för något går fel och att detta resulterar i en bestående förändring (en så kallad mutation) som förs vidare till barnet. Risken för nya mutationer ökar därför med pappans ålder. De flesta mutationer har ingen påverkan på barnets hälsa men eftersom en så stor andel av våra gener påverkar hjärnans funktion kan nya mutationer influera just beteende och den psykiska hälsan.

När min presentation var klar följdes den av en frågestund och jag bombarderades med frågor och kritik angående mutationshypotesen, tills moderatorn var tvungen att avbryta. I pausen fortsatte åhörarna med en inofficiell frågestund, något som jag helst hade sluppit. Bland annat var det en äldre överläkare som tyckte att idéerna var befängda och att detta i så fall skulle betyda att vi alla gick omkring och bar på en massa mutationer. Jag minns inte vad jag svarade men det var tydligt att han inte var imponerad.

Detta var några år sedan och jag har fått lite mer erfarenhet av att svara på denna typ av kritik. Dessutom har det hänt en del inom mitt område. Nya studier har visat att personer med psykiska sjukdomar har fler nya mutationer, att de flesta nya punktmutationer kommer från pappan och att de ökar ju äldre pappan är. Men även de som inte uppfyller kriterierna för psykisk sjukdom bär på nya och gamla mutationer. Med andra ord är vi alla mutanter.

X_men

Bild: X-Men Marvel Comics

 

Lämna ett svar