Autismrisk vid IVF

Idag skriver SvD om en ny studie som publicerats i JAMA och som utförts av mina kollegor. Studien visar att en viss typ av In vitro fertilisering (IVF) som kallas intracytoplasmatisk spermieinjektion (ICSI) ökar risken något för autism i barnet. Jag har tidigare skrivit ett inlägg om och hur man tidigare har sett att denna metod också ökar risken för missbildningar.

Ett problem som man har vid IVF och framför allt med ICSI är att det är svårt att bestämma vilka spermier som är “bäst”. Vid naturlig befruktning sker en sållning och bara arvsmassan i den spermie som når ägget först förs vidare till barnet. Denna sållning är mer problematisk vid IVF och vid ICSI är grundproblemet att inga spermier är tillräckligt “bra” för att kunna befrukta ett ägg. Detta kan alltså vara orsaken till att man tidigare sett en ökad mängd missbildningar och nu även en ökad risk för autism i personer som kommit till via ICSI. Forskarna bakom studien säger dock att det i nuläget inte finns någon anledning att förbjuda ICSI.

Ofrivillig barnlöshet kan vara en stor sorg och med hjälp av IVF kan ofta drömmen om ett barn bli verklig. Förhoppningsvis kan man med bättre urvalsmetoder gällande spermakvalité minska de risker som är förknippade med ICSI.

Intracytoplasmatisk spermieinjektion
Intracytoplasmatisk spermieinjektion

Autism Risk in IVF

Today, Svenska Dagbladet writes about a new study published in JAMA conducted by my colleagues. The study shows that a certain type of in vitro fertilization (IVF) called intracytoplasmic sperm injection (ICSI) slightly increases the risk of autism in the child. I have previously written a post about and how this method also increases the risk of birth defects.

A problem with IVF and especially ICSI is that it is difficult to determine which sperm is the “best”. In natural conception is a selection process and only the genes in the sperm reaching the egg first is passed on to the child. This screening is more problematic in IVF and with ICSI the core problem is that no sperm is “good” enough to fertilize an egg. This may therefore be the reason that researchers previously have seen an increased amount of malformations and now also an increased risk of autism in persons who were conceived through ICSI. The researchers behind the study says, however, that there is no reason to ban ICSI.

Infertility can be a great sadness, and with the help of IVF the dream of a child can become real. Hopefully, better selection methods concerning semen quality might reduce the risks associated with ICSI.

3 kommentarer

Hej EvaMarina.

Homeopatiska läkemedel innehåller inga aktiva substanser men kan förmodligen ge en placeboeffekt vilket förklarar varför man ibland kan feltolka detta som behandlingseffekt. Just när det gäller barnlöshet kan psykologiska effekter vara av stor betydelse och därför kan placebo vara särskilt effektiv. Men det är vilseledande att påstå att homeopati är effektivt mot barnlöshet. Två artiklar duger inte som bevis.

Hej, jag förstår att du är vetenskapligt skolad och kräver oändligt mycket bevis för att bli övertygad. Och jag har heller inte påstått att två artiklar skulle vara ett bevis, men är en uppmaning till människor att tänka utanför mainstream.

Aktiva substanser eller inte i homeopati. Detta har “de lärda” stridit om i över 200 år. Och sista ordet är inte sagt än. För att få en bra bild vad homeopati är och om den fungerar utöver placebo eller inte, bör man söka sig till forskning som gjorts på homeopati av vetenskapsmän som kan homeopati. Och inte lyssna för mycket på de som har “vetenskaplig och politiskt godkänd uppfattning” av det som är kontroversiellt.
En bra sida att studera om man vill vet mer om homeopati och forskning: http://www.nationalcenterforhomeopathy.org/

Lämna ett svar