Langarnas olagliga marknadsföring

Jag har i tidigare inlägg liknat de stora läkemedelsbolagen med illegala droglangare. Återigen får jag vatten på min kvarn för här snackar vi fula marknadsföringsknep.

Den nya generationens antidepressiva som kom i början på 90-talet hade färre biverkningar än tidigare varianter. Tack vare detta i kombination med aggressiv marknadsföring ökade försäljningen av antidepressiva läkemedel kraftigt.

När man marknadsför läkemedel kan reklam som vilseleder eller överdriver de positiva effekterna bötfällas. I Sverige och i många andra länder regleras detta genom självsanering. En svensk studie som nyligen publicerades i PLOS ONE har undersökt om detta självsaneringssystem fungerar eller inte.

Forskarna bakom studien granskade all reklam för antidepressiv medicin som publicerats i läkarnas fackorgan Läkartidningen mellan åren 1994 och 2003. Resultaten visade att 34 % av alla annonser hade bedömts som vilseledande av industrins system för självsanering. Det fanns dock en viss andel reklam som passerat granskningen trots att den, enligt forskarna, var vilseledande och exempelvis överdrev läkemedelseffekten. Att en så stor andel av reklamen bötfälls visar visserligen att självsaneringen fungerar. Det visar också att läkemedelsbolagen har mycket att vinna på missvisade reklam och lite att förlora; endast 0,009 % av den totala försäljningssumman gick till böter för oetisk marknadsföring. Ungefär som om kungen skulle få fortkörningsböter :-).

Idag har bötesbeloppen höjts men studien uppmärksammade även andra problem med systemet. I snitt tog det 15 veckor från det att den oetiska reklamen publicerades till att någon dom avkunnades. Under den tiden skulle samma annons i teorin kunna publiceras ytterligare 15 gånger. Intressant var också att endast 12 % och 8 % av anmälningarna kom från läkare respektive Läkemedelsverket. Övriga anmälningar utfördes av konkurrerande läkemedelsbolag som anmälde varandra eller så initierades anmälningen av industrins granskningsman. Systemet är alltså uppbyggt på att langarna ska gola ner varandra; självsanering med ett finare ord.

Prozac – Tom Varco

Lämna ett svar