Hitta rätt man med forskningens hjälp?

Huruvida kvinnor föredrar olika typer av män beroende på var de befinner sig i sin menstruationscykel är knappast någon ny frågeställning, detta har diskuterats i ca 20 år. En ny studie som snart kommer att publiceras i Psychological Bullentin har sammanfattat resultaten av 50 studier som undersökt detta.

Jag har tidigare skrivit inlägg om evolutionära hypoteser som föreslår att det finns ett sorts motsatsförhållande mellan att vara en man med bra genetiska förutsättningar och att ha bra pappaegenskaper. Enligt denna teori är det fördelaktigt för en kvinna att ha sexuellt umgänge med den ena manstypen (den med bäst genetiska förutsättningar) när hon är som mest fertil, medan det är bättre att hålla sig till pappatypen resten av tiden. Att föredra olika typer av män beroende på om man har ägglossning eller inte kan enligt denna förklaringsmodell varit en adaptiv (fördelaktig) egenskap.

Resultaten för den sammanfattande studien visade att kvinnor föredrar olika manstyper beroende på om de har ägglossning eller inte. Exakt vilken typ av man som kvinnorna föredrog när de hade ägglossning var inte helt tydligt men det verkade som om de fick en ökad preferens för män med symmetriskt utseende. Detta går i linje med de evolutionära teorierna eftersom man tänker sig att ett symmetriskt utseende är en indikator på bra genetiska förutsättningar.

Anser ni att denna typ av forskning är svårmotiverad? Well, forskarna bakom studier skriver i sitt pressmeddelande att dessa kunskaper kan hjälpa kvinnor att fatta bättre sexuella beslut, vilket kan öka ens förutsättningar för att få stabila relationer. Så jäkla bra asså, för alla vet ju att inget får en att sluta vara kär i fel person som logik, right?

strongman

Lämna ett svar