P-piller och psykiskt välbefinnande

Mitt senaste blogginlägg handlade om infrysning av ägg och hur denna nya teknik skulle kunna revolutionera kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden på samma sätt som p-pillret gjort. Men även om p-piller varit en förutsättning för kvinnors självständighet hyllar inte alla dessa piller.

Ofta uppmärksammas p-piller för sina mer eller mindre säkerställda bieffekter. P-piller ökar till exempel risken för blodpropp även om denna riskökning är lägre än vid exempelvis en graviditet. Men när det kommer till psykiska bieffekter av p-piller verkar det nästa som om dessa piller faktiskt har ett oförtjänt dåligt rykte.

Många kvinnor slutar att äta p-piller på grund av en rädsla för humörsvängningar och nedsatt sexlust. Men i nuläget är det oklart om moderna p-piller verkligen orsakar dessa typer av bieffekter. Det är inte omöjligt att anledningen till att många upplever att deras välbefinnande påverkas av p-piller är att man ofta börjar äta p-piller i en ålder då man av andra anledningar ofta har ett svängande humör och varierande sexlust. En annan förklaring kan vara noceboeffekten då negativa förväntningar hos en person ger upphov till upplevda bieffekter.

Nu rapporterar SVT att svenska forskare planerar att undersöka huruvida moderna p-piller verkligen ger humörsvängningar eller minskad sexlust med hjälp av en randomiserad placebokontrollerad studie. Denna typ av studiedesign där slumpen får avgöra vilka kvinnor som får p-piller kontrollerar per automatik för kvinnornas bakomliggande psykiska välbefinnande och genom placebokontroll kan man även undersöka eventuella noceboeffekter.

Personligen tror jag att många överskattar de eventuella psykiska bieffekter av p-piller men oavsett om jag har rätt eller fel är det är jätteviktigt att man faktiskt undersöker detta. Jag ser med spänning fram emot resultaten av denna studie. Ju mer kunskap man har desto lättare blir det för en kvinna att avgöra om hon vill använda p-piller eller inte.

Bild: Ceridwen / Wikimedia Commons
Bild: Ceridwen / Wikimedia Commons

 

3 kommentarer

Det jag kan reagera över är tonfallet i SVT-reportaget: de pratar om att “slå hål på p-pillermyt”, som om det redan var “bevisat” att p-pillren inte hade de aktuella biverkningarna (i så fall kan man undra varför det skulle vara nödvändigt att genomföra en studie). Vet dock i vilken mån det är journalisternas, snarare än forskarnas, fel.

Jag håller helt med dig Karl. Den vetenskapliga kommunikationen är verkligen bristfällig i detta fall, vilket verkar ha upprört många. Väldigt märkligt att utgå från att detta är en myt.

Att det påverkar sexlusten tycker jag tvärt om är oerhört sannolikt och fram tills motsatsen är bevisad borde man utgå ifrån att det påverkar. Många kvinnor upplever starkare sexlust i samband med ägglossning till följd av påslaget av östrogen (och det är väl ur ett evolutionärt perspektiv lätt att se varför det skulle bli så…). Hormonpåslaget förändrar också förutsättningarna för sex en del, bland annat genom ökade flytningar. P-piller tar bort ägglossningen, vilket borde ha en stor sannolikhet att påverka sexlivet på något sätt. Om det sen är negativt eller positivt är en annan historia.

Lämna ett svar