Skillnaden på män och kvinnor

Tidigare i veckan var jag med i Aftonbladet Morgon och pratade om beteendemässiga könsskillnader och könsneutrala leksaker.

Det jag inte hann nämna i inslaget var ett fenomen som kallas stereotyphot. Detta är ett psykologiskt fenomen som innebär att en individ upplever ångest när man går emot sin stereotyp. Det finns bland annat forskning som visar att detta påverkar individers prestation på kognitiva tester.

I en studie som utfördes vid Stanford University delades manliga och kvinnliga försökpersoner in i två grupper. Båda grupperna fick genomföra ett mattetest. Innan testet fick den ena gruppen information om att män brukar prestera bättre på detta test medan den andra gruppen informerades om att man inte förväntades se någon könsskillnad. Resultaten visade tydligt att i den grupp där man hade informerat om en förväntad könsskillnad presterade kvinnor sämre och män bättre jämfört med gruppen där man inte förväntade sig en könsskillnad.

Stereotyphot

Forskarna bakom denna studie har också visat att förväntningar baserat på individers etniska bakgrund kan ge upphov till liknande effekter på kognitiv prestation. Men stereotyphot påverkar inte bara kognitiv prestation. Det finns också forskning som visar att stereotypa bilder om hur män ”bör bete sig” kan ge upphov till både sexism och våldsamhet.

När det gäller sexuell lust hos kvinnor är det sannolikt att stereotypa förväntningar resulterar i att kvinnor underrapporterar hur ofta de onanerar och konsumerar porr. Men det är också möjligt att kvinnors sexuella lust faktiskt påverkas av stereotyphot. Könsskillnader när det gäller sexualitet behöver således inte bara bero på skillnader i könshormon.

Lämna ett svar