Hjärndoping?

Jag har förstått att en hel del collegestudenter i USA tar ADHD-mediciner. Inte för att de har ADHD utan för att hjälpa dem att prestera vid exempelvis examinationer. Lite hjärndoping med andra ord.

Men det verkar som om det även finns andra läkemedel för neuropsykiatriska åkommor som skulle kunna vara användbara som hjärndoping. En ny studie i Frontiers in Systems Neuroscience visar att läkemedlet Valproat som används för att behandla bipolär sjukdom samt epilepsi även verkar kunna möjliggöra förbättrat absolut gehör hos vuxna.

Eftersom barns hjärnor är så pass plastiska kan barn lära sig saker som vuxna inte kan, absolut gehör är en sådan förmåga. Denna studie visar dock att vuxna som tog Valproat och samtidigt tränade sitt gehör fick en förbättrad förmåga att ange tonhöjd, något som inte sågs hos de som istället fick placebo. Forskarna bakom studien tänker sig att Valproat ökar hjärnans plasticitet och därmed åter gör det möjligt att träna upp gehöret, trots att man är vuxen.

Att öka hjärnans förmåga genom träning och meditation anses som något positivt. Att använda psykofarmaka för att öka den mentala kapacitet hos psykiskt friska känns lite mer kontroversiellt. Om man bortser från eventuella bieffekter, är det då okej att “dopa hjärna” eller är det ett sätta att fuska sig till förmågor som man inte borde ha? Varför är detta i så fall fusk i jämförelse mental träning?

Lämna ett svar