Nya forskningsrön kan möjliggöra teleportering

Okej, jag har redan uttryckt min besvikelse över att året är 2013 och vi har ännu inte flygande bilar (eller svävande skateboards för den delen). Som barn trodde jag att jag inom kort skulle kunna transportera mig med hjälp av flygande bilar, mänsklig rörpost och teleportering.

Två nya artiklar i Nature beskriver nya fynd som kan bidra till att teleportering blir möjligt. Eftersom detta är fysik-artiklar orkar jag inte läsa dem, och jag skull ändå inte kunna ge någon schysst sammanfattning. Däremot kan ni läsa om dessa fynd i the Conversation. Här skriver man dock att teleportering av människor aldrig kommer att vara möjlig. WTF!

Eftersom jag nu är vuxen är mina fantasier angående transportering mer realistiska. Nu hoppas jag istället att man vid varje långflygning ska erbjudas ett ofarligt knockoutpiller istället för sprit och dålig mat. Vore inte det toppen? Nästan som teleportering…

star trek beam

Okay, I have already expressed my disappointment that the year is 2013 and we still do not have flying cars (or hovering skateboards for that matter). As a child, I thought I would soon be able to transport myself through flying cars, pneumatic tube systems for humans and teleportation.

Two recent papers in Nature describe new findings that could make teleportation possible. Since these are physics articles I am not able to read them or summarize in a comprehensible way, but you can read more about these findings in the Conversation. Unfortunately, they write that teleportation of humans will never be possible. WTF!

Now that I am an adult, my fantasies about transportation are more realistic. Nowadays, my wish is that each long-haul flight will include a complementary, harmless knock-out pill. Wouldn’t that be great? Almost like teleportation …

Lämna ett svar