Morgonljus gör dig smal?

Nu när vi gått över till sommartid märks det verkligen hur långa dagarna är och hur mycket mer dagsljus man får, till och med jag som sitter framför en dator hela dagarna.

Sedan tidigare vet man att dagsljus påverkar vår hälsa på olika sätt. Bland annat påverkar mängden dagsljus sömnen och även vår dygnsrytm. Man vet även att både sömn och dygnsrytm påverkar vikten. I en ny studie i PLOS ONE har man därför undersökt om det finns ett samband mellan mängden dagsljus samt tid på dygnet då man utsätts för mest ljus och om detta påverkar ens vikt.

I studien deltog 54 vuxna försökspersoner som under en veckas tid följdes och undersöktes med avseende på ljusexponering, sömn, aktivitetsnivå och kaloriintag. Deltagarna fick själva uppge sitt BMI. Resultaten visade att de personer som fick mer solljus på morgonen var smalare än de som främst exponerades för ljus senare på dagen.

Men det är viktigt att komma ihåg att detta resultat inte kan tolkas som att morgonljus gör en smal. Det kan finnas en rad faktorer som ligger bakom denna association. Personer med en bättre grundfysik kanske är mer morgonpigga? Skulle vara intressant om fynden höll i en studie där dagsljusexponeringen slumpmässigt tilldelades försökspersonerna och att man undersökte om BMI påverkades över tid. Fram till dess kan alla tröttisar lika gärna fortsätta att ta det lugnt på mornarna.

solljus
Bild: Arivumathi/Wikimedia Commons

Morning light makes you slim?

Now that we switched to daylight saving time it is really evident how long the days are and how much more daylight you get, even if you in similarity to me sit in front of a computer all day.

Previous research has found that daylight affects our health in various ways. Among other things, the amount of daylight affects our sleep and circadian timing. We know also that both sleep and circadian rhythm affects the weight. In a new study in PLOS ONE researchers have therefore studied whether there is a correlation between the amount and timing of daylight affects one’s weight.

The study enrolled 54 adult subjects who were followed and examined for light exposure, sleep, activity level and calorie intake during one week. Participant’s BMI were obtained by self-reporting. The results showed that those who received more sunlight in the morning were slimmer than those primarily exposed to light later in the day.

But it is important to remember that these results cannot be interpreted as morning light lowers your weight. There could be a number of factors behind this association. People with better baseline physics might more often be early birds? Would be interesting if the findings were the same in a study where daylight exposure was randomly assigned to subjects and influences on BMI were measured over time. Until then, all lazy people may as well continue to oversleep in the mornings.

Lämna ett svar