Placebo is a hell of a drug

Idag sa min dotter att det skulle komma ett osynligt spöke på lunch. Eftersom jag inte trodde på henne dukade jag inte fram en extra tallrik när det var dags för lunch. Men hon blev inte arg på mig för det och tyckte inte att jag var trångsynt då jag inte tror på spöken.

Senare under dagen fick jag kommentarer från en homeopat som ansåg att homeopati fungerar mot barnlöshet och att det är mycket bättre än att genomgå IVF. Jag skrev typ att det nog kan vara effektivt som placebo på samma sätt som att en semester kan underlätta för par som försöker bli gravida. Jag anser dock att detta inte betyder att det är etiskt försvarbart att marknadsföra charterresor som bot mot barnlöshet. Hon tyckte att jag var trångsynt. Efter några kommentarer fram och tillbaka förstod jag att jag bara slösade min tid: på en person som vigt sitt liv till att praktisera homeopati biter inte logiska argument.

Jag anser att förklaringsmodellerna bakom homeopati är absurda. Min nya favoritblogg VemVadHurVarför sammanfattar förklaringsmodellen samt varför man bör vara skeptiskt till homeopati.

Jag tror dock att skolmedicinen har en hel del att lära sig av alternativmedicinarna när det gäller bemötande osv. Vård är mer än att dela ut piller på löpande band. Ibland kan också placebo vara bättre eller lika bra som mediciner (läs mer  i mitt inlägg om placebodrycken). För lättare depressioner är t ex effekten av SSRI endast placebo – men det hjälper ändå.

Oldbottle

Today, my daughter said that we would be visited by an invisible ghost for lunch. Since I did not believe her, I did not add an extra plate when it was time for lunch. But she was not angry at me for it and did not think I was a bigot because I do not believe in ghosts.

Later in the day, I received a comment from a homeopath who felt that homeopathy works for infertility and that it is much better than to undergo IVF. I wrote that it probably can be effective as a placebo in the same way that a holiday can help couples trying to conceive. I believe, however, that this does not mean that it is ethical to advertise charter trips as cures for infertility. She thought that I was a bigot. After a few comments back and forth, I realized that I just wasted my time: a person who dedicated her life to the practice homeopathy do not listen to logical arguments.

I believe that the explanatory models behind homeopathy is absurd. My new favorite blog VemVadHurVarför summarizes the explanatory model and why one should be skeptical about homeopathy.

However, I believe that conventional medicine has a lot to learn from alternative medicine specialists when it comes to interacting with patients etc. Healthcare is more than handing out pills on the assembly line. Moreover, sometimes placebo is better or as good as medications (read more in my post on placebo drink). For example, in mild depressions the effect of SSRIs is only placebo – but it still helps.

7 kommentarer

Hej igen, jag är förvånad och det av två skäl.
Nr ett, det blev inte mycket homeopati att diskutera ser jag.
Nr två, du har slirat på sanningen och det förvånar mig. Jag har kommenterat detta faktum på facebook. Jag har inte nämnt ditt namn för jag ville inte göra ett angrepp på dig som person på facebook, men däremot har jag gjort vissa reflektioner. Här hittar du inlägget; https://www.facebook.com/marina.szoges/posts/540945609275761?notif_t=like

Och om du vill kommentera inlägget, men om det inte går kan vi bli “facebookvänner” Det är ju bara att sedan trycka bort varandra när det är klart. Eller hur?

Haha, du får gärna fortsätta att diskutera min syn på homeopati i ett forum där du predikar för kören (dvs din facebooksida). Notera dock att jag aldrig varit särskilt intresserad av att diskutera homeopatiska förklaringsmodeller på samma sätt som att jag är ointresserad av att diskutera varför 1+1=2 och varför tomten med största sannolikhet inte finns. Sånt passar bättre i lågstadieundervisningen. Eftersom du skrev på min blogg att homeopati fungerar för barnlöshet ville jag bara kommentera detta ur ett vetenskapligt perspektiv eftersom jag anser att det är mitt ansvar att inte mina läsare blir vilseledda.

När du skiver “Klokt att istället testa alternativmedicinska metoder (med avseende på homeopati min anmärkning), innan man utsätter sig för risken med provrörsbefruktning” tolkar jag detta som om du anser att homeopati är en fungerande metod som är säkrare än IVF (inte ens jag trodde att du menade att den var mer effektiv än IVF). Jag vill dock be om ursäkt om jag felaktigt trodde att du ansåg att jag var trångsynt. Jag tycker själv inte att jag är trångsynt och glad att du inte uppfattar mig som det :-). Att inte tro på sagor är såklart inte samma sak som att vara trångsynt.

Hej!
Jag läser först bloggen, sedan EvaMarinas svar och sist EvaMarinas FB-inlägg. Vem som slirar på sanningen kan vara svårt för mig och andra, som inte har tillgångtill hela er konversation. Vad jag, och andra däremot kan läsa är att även du slirar på sanningen, EvaMarina. Emma skriver så här i bloggen: “Jag skrev typ att det nog kan vara effektivt som placebo på samma sätt som att en semester kan underlätta för par som försöker bli gravida.” Du har felaktigt tolkat detta som “Hon har inte skrivit till mig att placebo är lika effektivt mot barnlöshet som charterresor mot barnlöshet […]”. Obsevera det lilla ordet “lika”, som gör att det blir en helt annan jämförelse. Emma gör ingen kvantitativ jämförelse, utan bara en parallell, en analog.
Vidare är jag övertygad om att Emma absolut inte “[…] anser att hon vet vad som är sant och inte.” Däremot satsar jag en slant på att hon, liksom de flesta som är vetenskapligt utbildade, anser att en teori ska kunna bevisas i oberoende studier för att hållas för “sann”.

Hej Ralph och tack för din kommentar.

All korrespondens mella mig och EvaMarina finns på bloggen i detta inlägg, det föregående samt det inlägg som har titeln “Blodsugare inom vården”.

Hon har rätt i att hon aldrig skrev ordagrannt att jag var trångsynt. Men hon uppmanade mig att tänka utanför mainstream (vilket jag tolkade som att hon tyckte att jag var trångsynt).

Emma
Du skriver att du inte är intresserad av att diskutera homeopatiska förklaringsmodeller och jämför det med att det är lika som att diskutera 1+1 och om tomten finns eller inte. Det tar jag som bevis att du inte är intresserad att ta reda på vad homeopati är, och därmed inte vet sanningen om homeopati. Men trots detta anser du dig vara skickad att ha omdöme om homeopati, – ett negativt sådant.

Borde man inte först läsa på litet mer, innan man har en åsikt. Alltså själv bilda sig en egen åsikt och inte bara svälja det som andra har sagt. För hur kan du veta att de har rätt?

En som har läst på om homeopati är läkaren Robert Hahn som bland annat är forskningschef på Södertälje sjukhus. Han menar att det visst finns evidens som visar att homeopati är drygt dubbelt så bra som placebo.

Bland annat skriver han följande: “Sanningen är att det finns drygt 230 vetenskapliga studier om homeopatiska läkemedels medicinska värde. Hälften av dessa är regelrätta läkemedelsprövningar (RCT) där man genom studiens konstruktion uteslutit placebo som förklaring. En sammanräkning av dessa läkemedelsprövningar visar att homeopati är drygt dubbelt så effektivt som placebo. Det finns ingen vetenskapsman som kan påstå något annat än just detta. För så är det”

Robert Hahn har skrivit flera blogginlägg om homeopati och ett av dem kan läsas här: http://roberthahn.nu/2011/10/01/sanningen-om-homeopati/

Och egentligen vill jag vara din vän och att homeopati kunde få en chans inom vetenskapen. Att homeopater som vet att homeopati fungerar och vetenskapligt skolade börjar diskutera med varandra. Och att de tillsammans tar reda på vad som finns i den homeopatiska medicinen som har effekt.

Lämna ett svar