Samband eller orsak?

Tidigare i veckan skrev jag om en studie som visar ett starkt samband mellan anabola steroider och våldsbrott men att det inte är steroiderna som orsakar våldsbrott utan att det är andra faktorer som ligger bakom sambandet. Det är viktigt att vara försiktig med att dra slutsatser från studier där individerna som deltar inte slumpmässigt tilldelats sin exponering utan valt den själva. För att detta ska bli lättare att förstå föreslår jag ett tankeexperiment:

Tänk er att någon bestämmer sig för att göra en studie på sambandet mellan sjukpenning under längre tid och hälsa. Med största sannolikhet kommer en sådan studie visa kopplingar mellan att erhålla sjukpenning och att dö i förtid, ha sämre fysisk och psykisk hälsa, få barn som har samma typer av problem osv.

Betyder då detta att sjukpenningen orsakar dessa utfall? Betyder det att incidensen av dessa utfall skulle minska om man förbjöd erhållandet av sjukpenning? SÅKLART INTE! I verkligheten är det inte alltid lika solklart men det är viktigt att kunna skilja mellan samband och orsak, annars blir man lätt vilseledd.

Lämna ett svar