Akta er för halvaloger!

Håller ni med om att det är mer irriterande att sitta på bussen eller tunnelbanan bredvid någon som pratar i mobil än att sitta bredvid två personer som har en konversation? En ny studie visar att försökspersoner som utförde en uppgift och samtidigt fick lyssna på ett mobilsamtal fick kraftigt försämrad koncentrationsförmåga. Försämringen var mycket större bland de som var passiva åhörare till en halv dialog (en så kallad halvalog) jämfört med de som fick lyssna på en vanlig dialog. Studien visade också att försökspersonerna mindes betydligt mer från vad som sades i mobilsamtalet jämfört med samtalet mellan två personer.

Förklaring till detta är, enligt forskarna bakom studien, att det är svårare att förutse vad någon kommer att säga om man bara hör ena sidan av konversationen. För den mänskliga hjärnan är det särskilt viktigt att uppmärksamma oväntade företeelser och därför dras åhörarens uppmärksamhet mer åt en halvalog än åt en dialog.

Har ni något viktigt att göra? Akta er då för halvaloger.

Referens: The Effects of Cell Phone Conversations on the Attention and Memory of Bystanders – Galván et al., PLoS One, Mars 2013

39-0753_BotFDh

Bild:Systemtext

Lämna ett svar