Semestra säkert

Imorgon åker jag till Marseille. Det är en jobbresa och tur är väl det; det finns nämligen forskning som visar att risken för hjärtinfarkt ökar när man har semester.

Förra veckan avled en av mina favoritskådespelare James Gandolfini i en hjärtinfarkt när han var på semester i Rom. I samband med Gandolfinis bortgång uppmärksammade Daily Mail en holländsk studie från 2003 där man såg att risken för hjärtinfarkt är som störst två dagar in i semestern. Man intervjuade också en läkare som ansåg att detta beror på hur man ändrar sin livstil när man är på semester; man dricker och äter mer samt glömmer att ta sin medicin. Med tanke på att övergången från vintertid till sommartid ökar risken för hjärtinfarkt är det rimligt att tänka sig att resor över tidzoner har liknande effekt. Semestrar kan nog trigga en hjärtinfarkt hos människor som redan befinner sig i riskzonen men riskerna är nog små för friska individer.

Lite semester blir det nog på resan. Men eftersom jag inte går på några mediciner behöver jag inte komma ihåg att ta dessa. Matmässigt är det nog också lugnt eftersom en av mina favoriträtter bouillabaisse (fisksoppa) är en Marseillespecialitet, och det är ju nyttigt.  Det är ingen tidskillnad så inga problem där heller. Mer alkohol än vanligt kommer det nog bli. Detta är såklart inte nyttigt men tyvärr alldeles nödvändigt för att döda tid (konferenser är kan bli ganska sega annars). Bloggande är också ett bra sätt att döda tid så det kanske blir min räddning från spriten. À bientôt!

James Gandolfini som Tony Soprano
James Gandolfini som Tony Soprano

Safe holiday

Tomorrow I will go to Marseille. It’s a work trip which probably is a good thing because research shows that the risk of heart attacks increases when you are on vacation. 
 
Last week, one of my favorite actors James Gandolfini passed away in a heart attack while he was on vacation in Rome. As a result of Gandolfini’s death, Daily Mail wrote about a Dutch study from 2003 which found that the risk of heart attack is greatest two days into the holiday. They also interviewed a doctor who believed that this is due to how people change their lifestyle when on vacation; by drinking and eating more and by forgetting to take their medications. Given that the transition from winter to summer increases the risk of heart attack, it is reasonable to think that traveling across time zones has a similar affect. Holidays can probably trigger a heart attack in people who are already at risk, but the risks are probably small for healthy individuals. 
 
I will probably have some time off during my trip. But since I do not go on any medications, I do not have to remember to take them. Food wise, it is probably OK because one of my favorite dishes bouillabaisse (fish soup) is a Marseille specialty, and it’s a healthy dish. There is no time difference either so no problems there either. However, I will probably consume a bit more alcohol than usual. This is obviously not good but unfortunately very necessary to kill time (conferences is can be quite boring otherwise). Blogging is also a great way to kill time so it might be my salvation from the booze. À bientôt!

Lämna ett svar