Fredagen den tråkiga

Idag är det långfredagen. Enligt kristen tradition ska detta vara en tråkig dag och som namnet anger ska man ha så trist att dagen upplevs som årets längsta. Idag är vi inte lika noga med de kristna traditionerna i Sverige, mycket eftersom folk är mindre religiösa än man tidigare varit. Religiositet har för övrigt en ganska stor ärftlig komponent dvs det är till stor del generna som avgör huruvida man är religiös eller inte.

− Va, har man hittat gener för religiositet tänker kanske ni?

Nej, det finns visserligen forskare som påstår att de hittat en “God gene” men dessa fynd är väldigt kritiserat. I upprepade studier har man dock undersökt vikten av gener respektive miljö för religiositet genom tvillingstudier. Man jämför då enäggstvillingar med tvåäggstvillingar och undersöker hur vanligt en egenskap är hos båda respektive hos ena tvillingen. Enäggstvillingar är genetiskt identiska medan tvåäggstvillingar delar i snitt 50 % av sina gener (om man bortser från nya mutationer och epigenetiska förändringar). Om enäggstvillingar oftare har samma egenskap än tvåäggstvillingar så betyder detta att egenskapen har en genetisk komponent. Man kan även uppskatta hur stor denna komponent är och hur stor del av variationen som förklaras av miljöfaktorer. I stort sätt alla sjukdomar och egenskaper som man tittar på har en ärftlig komponent. Det finns dock ett undantag: religiös tillhörighet är inte ärftligt. Alltså, det är både gener och miljö som avgör huruvida man är religiös eller inte men det är enbart miljön som avgör vilken religion man tillhör.

Jag är inte troende så jag kommer inte anstränga mig för att ha tråkigt idag. Jag ska till och med gå på fest som den hädare jag är :-). Jag blev dock väckt redan vid 05.00 så det blir nog en ganska lång fredag i alla fall.

Angelsey-llanddwyn-cross-1

Dagens citat: “When one person suffers from a delusion, it is called insanity. When many people suffer from a delusion it is called a Religion.” – Robert M. Pirsig

Lämna ett svar