Ölsmaken har betydelse

Eftersom jag är i ett stadie i livet där jag varken har tid eller lust att vara bakfull dricker jag väldigt sällan. Jag är därför väldigt lättpåverkad. Dessutom kan jag ofta uppleva en lätt berusning redan vid första smutten. Jag vet dock att alkoholen jag har fått i mig vid detta stadium är minimal och att den omöjligt har hunnit nå ut i blodet och vidare till min hjärna. Känns detta igen? En ny studie som publicerats i Neuropsychopharmacology visar varför.

Forskare vid Indiana University School of Medicine i USA jämförde effekterna av små mängder vatten, sportdryck och öl. I studien ingick 49 män i vilkas munnar olika drycker sprayades samtidigt som en skanner (PET-kamera) mätte deras hjärnaktivitet. Man kunde se att bara smaken av öl ledde till en frisättnings av dopamin, något som de andra dryckerna inte gjorde.

I princip alla droger ökar dopaminnivån i hjärnan. Dopamin är en del av hjärnans belöningssystem. Genom betingning kan även faktorer som är förknippade med att ta en drog påverka dopaminet och aktivera belöningssystemet. Detta är den första studien som visar att smaken av alkohol har denna effekt.

Särskilt intressant var att man kunde se att de som hade alkoholism inom familjen hade en kraftigare respons på ölsmaken jämfört med de övriga deltagarna. Forskarna bakom studien tror att detta eventuellt kan vara en av de mekanismer som förklarar den ärftlighet man sett för alkoholism.

Öl_emma_maria

Maria och jag på den gamla goda tiden då vi fortfarande drack öl. Uppsala reggaefestival 2007.

Lämna ett svar