Stopp för alkoholrelaterade minnen

Jag har tidigare skrivit om hur intryck som påminner om alkohol triggar samma aktivitet i hjärnan som när man dricker alkohol. Denna betingning är problematisk för alkoholister som försöker hålla sig nyktra eftersom minnena ökar risken för återfall.

En ny studie från Nature Neuroscience visar att läkemedlet Rapamycin stoppar de mekanismer i hjärnan som triggar minnen av alkohol och att detta minskar risken för återfall. Studien utfördes på möss men kan ha liknande effekter i människor. Ett problem är dock att Rapamycin är ett immunhämmande läkemedel som ökar risken för infektioner.

Imorgon är det dags för hemresa. Håll tummarna för att det går smidigare att ta sig hem än vad det tog att ta sig hit.

Disruption of alcohol-related memories

I have previously written about how impression reminising of alcohol triggers the same brain activity as when drinking alcohol. This conditioning is problematic for alcoholics trying to stay sober because these memories increase the risk of relapse.
A new study from Nature Neuroscience shows that the drug Rapamycin put the mechanisms in the brain that triggers memories of alcohol and that this reduces the risk of relapse. The study was performed in mice, but may have similar effects in humans. The problem is that Rapamycin is an immunosuppressant which increases the risk of infections.
Tomorrow it’s time to go home. Fingers crossed that it is easier to get home than it was to get here.

Lämna ett svar