Vad kränker integriteten?

Jag har tänkt lite på det jag skrev igår om hur mycket information man kan få ut av ens Facebook-profil.

Jag har tidigare skrivit lite om forskningsetik; en dimension av forskningen som är särskilt viktig och tankeväckande. En viktig aspekt med forskning är att man bevarar den personliga integriteten hos studiedeltagarna.

Den typ av studier som jag gör kritiseras ibland för att det är svårt att dra slutsatser om orsakssamband. För att lyckas med detta är studier där man slumpmässigt tilldelar exponering överlägsna. Men detta är ofta svårt av praktiska och etiska anledningar.

Jag jobbar med registerdata och i våra register ingår alla svenska medborgare. Individernas personnummer anges inte så jag kan således inte identifiera enskilda individer och därför är inte informerat samtycke alltid ett krav. Studier på registerdata observerar personer utan att påverka deras beteende. Studiedeltagarna lever sina liv som de skulle ha gjort även om vi inte hade studerat dem. Detta är positivt ur ett etiskt perspektiv.

Stora satsningar har gjorts för att samla in blod och därmed genetiskt material från en stor andel av Sveriges befolkning som ska användas i forskningssyfte. Projektet stoppades dock eftersom man ansåg att det riskerade att inkräkta på den personliga integriteten.

Syftet med Facebook är visserligen inte att bedriva forskning så jämförelsen är lite orättvis men genom att granska någons Facebook-profil får man förmodligen mer information om en individs egenskaper än vad man någonsin kommer få genom att granska en persons DNA. Idag kan man genom att studera DNA se om man har överrisk för vissa genetiska sjukdomar men när det kommer till mer komplicerade egenskaper och sjukdomar är kunskaperna begränsade. Även om man kommer att komma längre när det gäller att kartlägga det mänskliga genomet finns det inte en chans att man med 88 % säkerhet kommer att kunna fastställa sexuell läggning eller med 85 % säkerhet kunna fastställa politisk åskådning genom att studera en persons DNA.

Nästa vecka är det Valborg och mina barn som går på dagis i centrala Uppsala måste vara hemma för att förskolan tvingas stänga på grund av fyllan. Tänkte därför ha alkohol-tema på bloggen. Kan bli kul, hoppas att vi ses då!

 

Blodprover

Dagens låttips: One Blood – Junior Reid

Lämna ett svar