Din Facebook-profil avslöjar din vikt

Facebook kritiseras ofta för att kränka den personliga integriteten. Den information som samlas om en individ kan utnyttjas för kommersiella syften. Men information från människor med Facebook-konton kan potentiellt också användas för forskning.

För ca 1,5 månad sedan kom det ut en amerikansk studie i PNAS som studerade vad man kunde säga om en person genom att undersöka vad hen gillade på Facebook. Studien visade att forskarna med 95 % säkerhet kunde förutspå om personen var svart eller vit. För sexuell läggning var motsvarande siffra 88 % och för politisk åskådning 85 % säkerhet. Svårare var det att förutspå om någon missbrukade droger, men siffran var ändå högre än slumpen: 65 %.

En ny studie i PLOS One har utvärderat vad personer gillar på Facebook och kopplat det till var personerna anger att de bor. Man kunde då se att i regioner där man har färre överviktiga har man också fler personer som gillar tränings- och hälsorelaterade företeelser. Resultaten är inte direkt förvånande men belyser ändå hur Facebook kan användas i forskningssyfte.

Jag gillar två sidor på Facebook. Den ena tillhör en klädbutik som min väninna Helena jobbade i. Nu har hon slutat där så jag kanske ska ta bort den. Mina andra gilla-sida är mitt gym. Genom att gilla denna sida får jag löpande info om schema och events. Jag är inte överviktig utan min vikt stämmer nog bra överens med min Facebook-profil. Gör din?

Dagen låttips: Watch No Face  – Ini Kamoze

Lämna ett svar