Ett smartphone-fodral som mäter ditt hälsotillstånd

En stor andel av befolkningen har tillgång till en smartphone dygnets alla timmar. Användningsområdena för dessa telefoner sträcker sig mycket länge än till att bara ringa eller skicka textmeddelanden och förmodligen kommer deras funktioner blir betydligt fler i framtiden. Som tidigare nämnts här på bloggen så har smartphones har potential att användas på sätt som kan förbättra folkhälsan.

Nu lanseras ett smartphone-fodral som kan användas för att mäta en mängd hälsomarkörer inklusive blodtryck, puls, temperatur och syrsättning i blodet. Fodralet har även ett tillbehör som gör det möjligt att mäta lungfunktion. Mätvärdena som detekterats i fodralet skickas sedan till ett app som laddats ner till telefonen vilket gör det möjligt för användarna att snabbt på information om förändringar som indikerar att hälsotillståndet håller på att försämras. Mätvärdena kan också skickas till flera enheter vilket kan göra det möjligt för andra att hålla koll på hälsostatusen hos en anhörig.

Nedan hittar ni tillverkarnas egna information/reklam.


A smartphone case that measures your health

A large proportion of the population has access to a smartphone at all hours of the day. These phones can be used for much more than calling or sending text messages and in the future, this development will most probably continue. As I have previously mentioned, smartphones have the potential to be used in ways that can improve public health.

A smartphone case that can be used to measure a variety of vital signs including blood pressure, pulse, temperature, and blood oxygen is now being launched. The case also has an accessory that makes it possible to measure lung function. The readings detected by the case is then sent to an app downloaded to the phone, making it possible for users to quickly access information about changes that could indicate if someone is falling ill. The measured values can also be sent to multiple devices which can make it possible for others to keep track of the health status of a relative.

Lämna ett svar