En app som hjälper alkoholister

En ny studie i JAMA psychiatry har utvärderat en smartphone-applikation som designats för att minska risken för återfall bland alkoholister.

I studien deltog 349 nyktra alkoholister som antingen slumpades till att få standardbehandling eller standardbehandling samt en smartphone-app. Applikationen har en mängd funktioner för att möjliggöra avkoppling och distraktion. Den har även larmfunktioner, inklusive en panikknapp som kontaktar anhöriga eller andra app-användare som kan ge stöd.

Personerna i studien intervjuades efter fyra, åtta respektive tolv månader och resultaten visade att de som slumpmässigt tilldelats appen hade färre återfall jämfört med de som bara fick standardbehandling.

En stor andel av befolkningen har tillgång till en smartphone dygnets alla timmar. Smartphones erbjuder därför en unik möjlighet att nå ut till ett stort antal människor, något som kan användas för att förbättra folkhälsan. Just nu verkar det som om smartphone-appar är det hippaste inom psykiatriforskning. Undrar vad mer man kommer kunna behandla med hjälp av smartphone-applikationer? Smartphone-beroende kanske?

 

Bild: IntelFreePress
Bild: IntelFreePress

 

An app that helps alcoholics         

A new study in JAMA psychiatry has evaluated a smartphone application designed to reduce the risk of relapse among alcoholics.

The study enrolled 349 recovering alcoholics who either were randomly selected to receive standard treatment or standard treatment plus a smartphone app. The application has a variety of features aiming to provide relaxation and distraction. It also has alarm features, including a panic button enabling contact with supporters or other app users.

The subjects in the study were interviewed after four, eight and twelve months, and the results showed that those who were randomized to use the app had fewer relapses compared with those who only received standard treatment.

A large percentage of the population has access to a smartphone at all hours of the day. Smartphones therefore offer a unique opportunity to reach out to a large number of people, which can be used to improve public health. Right now it seems that the smartphone app research is the new big thing in psychiatry. I am wondering what more we will be able to treat using smartphone applications? Smartphone dependence maybe?

Lämna ett svar