Folkbilning gör människor mer rationella

Evolutionärt har människor utvecklat en kognitiv förmåga att se samband och tolka dessa som orsaker. Dessa egenskaper har varit betydelsefulla för människans överlevnad. Men förmågor som är fördelaktiga i vissa sammanhang kan vara negativa i andra. Att felaktigt tolka samband som orsaker kan delvis förklara varför människor ofta är vidskepliga eller tror på pseudovetenskapliga förklaringsmodeller. I många sammanhang, inte minst när det gäller hälsa, kan beslut som grundar sig på irrationella idéer ha förödande konsekvenser.

I en ny studie i PLOS ONE undersökte forskare hur ungdomars förmåga att utvärdera kausala hypoteser kunde påverkas genom interventioner. Resultaten visade att ungdomar som fick en snabbkurs i hur man drar slutsatser om orsak-utfallsamband senare uppvisade mindre irrationella uppfattningar om kausalitet jämfört med en kontrollgrupp. Man kunde även se att detta inte enbart var ett resultat av en nyvunnen misstänksamhet utan att ungdomarna faktiskt utvärderade sambanden på ett mer realistiskt sätt.

För ett tag sedan fick jag en kommentar på bloggen från en kvinna som ansåg att homeopati var effektivt mot barnlöshet. Jag svarade att detta i så fall enbart handlar om placeboeffekt eftersom homeopatiska förklaringsmodeller strider mot naturlagarna. Vi debatterade lite och det sista hon skrev till mig var:

–       Fy fan, du är en voffare.

Vad är en voffare undrar kanske ni? Jo, voffare kallas medlemmar i VoF (Föreningen Vetenskap och Folkbildning), en förening vars syfte bland annat är att sprida just den typen av kunskap som utvärderades i denna studie. Jag är visserligen inte medlem på grund av min föreningsfobi 🙂 men sympatiseras med deras arbete och PLOS ONE-studien visar att spridning av dessa kunskaper kan påverka människor till att bli mer rationella. Hoppas att denna studie kan peppa VoF i sitt fortsatta arbete.

 

Education makes people more rational

Through evolution, humans have developed a cognitive ability to see associations and interpret them as causes. These abilities have been important for human survival. But skills that are beneficial in some contexts may be negative in others. This causal misinterpretation may, in part, explain why people often are superstitious or believe in pseudoscientific explanations. In many contexts, not least when it comes to health, a decision based on irrational ideas can have devastating consequences.
        In a new study in PLOS ONE, researchers examined ability to evaluate causal hypotheses could be influenced by interventions. The results showed that adolescents who received a crash course in how to draw conclusions about cause-outcome relationships later showed less irrational perceptions of causality compared with a control group. The researchers also found that this was not due to a newfound suspicion but that the subjects actually evaluated associations in a more realistic way.

9 kommentarer

Voff är den mest ovetenskapliga föreningen jag vet om, dom hittar på en massa dumheter.
Dom tror på veketeorin vilket är helt otroligt, dom är rent ut sagt korkade.
Du fick information om Spontaneous human combustion.
Voff borde gå kurser i vetenskapligt tänkande.

Mänskor kan inte tänka själva.

Hoppsan! Håller inte med, jag tycker att VoF är toppen. Mänsklig självantändning är så vitt jag vet en myt, inget jag tycker att man ska grubbla alltför mycket över. Veketeorin har jag aldrig hört talas om.

Mänskor har brunnit upp det är ingen myt, varför dom har brunnit upp är mer oklart.
Voff fantiserar ihop en fantasiförklaring om veketeorin.
Det finns många polisrapporter att läsa.
http://en.wikipedia.org/wiki/Spontaneous_human_combustion
Fakta är att fenomenet finns vad det beror på är inte bevisat.
Fakta är även att kroppen producerar aceton (ketoner), och att diabetiker och alkoholister kan producera sjukligt mycket ketoner (ketoacidos),
“Mänsklig självantändning ” det är nog en dålig formulering beskrivning, dom självantänder inte, aceton brinner inte utan att man har tänt på men det räcker mer en gnista (statisk elektricitet) för att tända eld på aceton.

“Veketeorin har jag aldrig hört talas om”
Då har du aldrig läst något om Mänsklig självantändning, Ford har ett imponerande CV se hans föreläsning
http://www.youtube.com/watch?v=C1urkOiOI7E
eller läs den vetenskapliga publikationen på THE MICROSCOPE Vol. 60:2, pp 63–72 (2012)

Voff förnekar vetenskaplig forskning dom är fanatiker som inte kan mycket.

Min erfarenhet är att det bara är människor med ganska knäppa idéer som retar sig på VoF. De brukar komma med svepande anklagelser utan att förklara eller ge exempel. Lösa påståenden utan grund.

Detta beror väl förmodligen på att dessa människor retar sig på att Voffarna är bra på att argumentera mot knasiga idéer.

Aron! Om du har upptäckt att VoF står för ovetenskapliga idéer så borde du kunna visa det med länkar eller citat. VoF har väl många medlemmar och så vitt jag vet så har de inte någon som talar för alla medlemmarna.

Haha, jag skulle precis skriva: säg det inte till Aron :-), men så såg jag att du redan skrivit till honom. Jag tror att det ligger en hel del i det du nämner här.

Det som förvånar mig mest av alt är hur mänskor kan tro på saker som strider mot dom mest grundläggande naturvetenskapliga lagarna.
Vissa tror på homeopati som uppenbart strider mot kända fysiklagar, det måste finnas fel på fysiklagarna för att homeopati ska fungera.
Andra tror på veketeorin vilket också strider mot fysiklagarna och dom flesta vittnesuppgifter.
Rent förbränningsmässigt kan veketeorin inte stämma syret i rummet skulle förbrukas och det tar för lång tid.
Temperaturen i en låga som brinner som en veke (stearinljus) är så låg att ben inte kan förintas.
Strålningsvärmen är liten, plastföremål kan inte smälta på flera meters avstånd.
Inget stämmer med fysiklagrarna och kemiska reaktioner.
Voffarna är inte vetenskapliga, ofta så uttalar sig personer om saker som dom inte har någon utbildning om exempelvis en datavetare uttalar sig om medicinska frågor.

Vetenskapligt skolade personer är inte så mycket bättre på att tänka själva än vanligt obildat folk.

Lämna ett svar