Lady in red

Jag har ju tidigare gett en del vetenskapliga skönhetstips här på bloggen både riktat till män och kvinnor. Nu är det dags igen (trots att elaka personer i min närmaste omgivning anser att min blogg egentligen inte fyller kunskapsluckor utan snarare har samma funktion som Veckorevyn). Detta tips handlar om att man som kvinna ökar sannolikheten att attrahera en partner när man bär rött. Det finns även randomiserade studier som visar att kvinnor som bär rött på sina profilbilder på nätdating-siter får fler meddelanden från män.

Varför män finner rött attraktivt är oklart men en ny studie i Psychological Science visar att när kvinnor är som mest fertila (vid ägglossning) klär de sig oftare i rött eller rosa. Med andra ord, människans ägglossning kanske inte är dold till 100 %. Istället tyder resultaten på att kvinnors ägglossning är förknippat med beteenden som leder till visuella signaler, och män verkar ha en känslighet för dessa signaler.

BTW, bebisar har också en preferens för rött vilket ger stöd åt hypoteser om att män egentligen är jättestora bebisar :-).

Dagens låttips: Red Light Special – TLC

Bild: Frederik Hendrik Kaemmerer
Bild: Frederik Hendrik Kaemmerer

I have previously given some scientific beauty tips here on the blog directed to both men and women. Now it’s time again: a woman is more likely to attract a mate when wearing red. There are also randomized studies showing that women who wear red on their profile pictures on internet dating sites get more messages from men.

Why men find women in red more attractive is unclear, but a new study in Psychological Science show that when women are most fertile (during ovulation), they are more likely to dress in red or pink. In other words, human ovulation may not be hidden to a 100%. Instead, the results suggest that women’s ovulation is associated with behaviors that lead to visual signals, and men seem to have a sensitivity to these signals.

BTW, babies also have a preference for red and this supports hypotheses that men really are giant babies :-).

Lämna ett svar