Historien om HIV

Trettio år har gått sedan HIV upptäcktes och hittills har viruset infekterat ungefär 75 miljoner människor. Exakt vilka faktorer som gjorde det möjligt för HIV att bli en världsomfattande pandemi har hittills varit relativt oklara. Men med hjälp av genetisk analys av tusentals enskilda virus har forskare nu med större precision än tidigare kunnat spåra hur och var HIV uppstod och hur viruset lyckades sprida sig till en större grupp människor. Resultaten av studien publicerades igår i den ledande vetenskapliga tidskriften Science.

Bakom studien står ett internationellt team av forskare som rekonstruerat historien om HIV-pandemin med hjälp av historiska dokument och DNA-prover av viruset från så långt tillbaka som sent 1950-tal. Med hjälp av dessa DNA-prover och statistiska modeller kunde forskarna lokalisera ursprunget till pandemin till Kinshasa, Kongos huvudstad, omkring år 1920.

Forskarna tror att viruset kom till Kinshasa flodvägen från sydöstra Kamerun, där smittan någon gång tidigare överförts från schimpanser som bar på SIV (Simian immunodeficiency virus) till människor, troligen vid jakt. Därifrån spreds viruset via den koloniala järnvägsnätet till andra delar av centrala Afrika.

Kongo

Forskarna konstaterar också att det finns 13 dokumenterade fall då SIV från schimpanser, gorillor och apor infekterat människor, men endast en typ av HIV (HIV-1 grupp M) utlöste en global epidemi. Möjliga orsaker till spridningen föreslås vara folkhälsokampanjer med osteriliserade nålar och en ökning av antalet kunder till prostituerade.

Historien om hur HIV blev en pandemi illustrerar hur förändringar som sker i omvärlden resulterar i att sjukdomar som historiskt bara gett upphov till regionala utbrott plötsligt kan få global spridning. På samma sätt ser vi nu hur ebola som tidigare haft väldigt begränsade utbrott nu kunnat sprida sig till USA. Trots att ebola har relativt kort inkubationstid (upp till tre veckor) har en infekterad person nuförtiden möjlighet att förflytta sig över hela jorden innan hen insjuknar.

Världen har förändrats; vi är idag fler människor på jorden än någonsin och vi kan förflytta oss på ett sätt som aldrig tidigare varit möjligt. På grund av detta kommer sjukdomar som tidigt varit regionalt begränsade allt oftare få epidemisk och kanske till och med pandemisk spridning. Detta kan tyckas nedslående men med hjälp av effektivt spårningsarbete och andra eventuella åtgärder som isolering av patienter eller genom att sätta misstänkta smittbärare i karantän kan pandemier stoppas innan de får ytterligare spridning, precis som man i Kina lyckades stoppa spridningen av Sars. Detta kräver dock att man har goda resurser, god krisberedskap och goda kunskaper om hur infektionssjukdomar sprids. Studier om vilka faktorer som gav upphov till HIV-pandemin bidrar med kunskaper som kan vara viktiga för att motverka smittspridning i framtiden.

Time_mag_aids

 

Lämna ett svar