Myter om Ebola sprids på Twitter

Jag har tidigare skrivit om hur anti-vaccinationsrörelsen effektivt lyckas spridas medicinsk desinformation med hjälp av sociala medier och att detta kan ha förödande konsekvenser för folkhälsan. I den medicinska tidskriften BMJ uppmärksammades igår hur falsk information om ebolavirus sprids med hjälp av Twitter, vilket är oerhört problematiskt eftersom adekvat information om detta virus är en förutsättning för att förebygga och behandla Ebola.

Genom att använda sig av Twitters sökmotor samlade forskare in alla tweets på engelska som innehöll orden Ebola samt förebyggande eller botande och som skickades från Västafrika under perioden 1-7 september. Detta resulterade i 564 tweets som delades in i tre kategorier; a) medicinskt korrekt information, b) medicinsk desinformation, och c) andra (i den sistnämnda gruppen ingick även tweets av en religiös eller andlig karaktär).

Resultaten visade att 203 tweets (36%) tillhörde kategori a, 313 (55,5%) kategori b och 48 (8,5%) kategori c. Forskarna såg också att tweets i kategorin a potentiellt nådde 5 596 153 Twitter-användare, medan motsvarande siffra för tweets i kategori b var 15 039 097. Forskarna bakom studien anser att resultaten belyser att folkhälsomyndigheter i Västafrika bör vara mer aktiva på Twitter – dels för att sprida korrekt information men även för att korrigera felaktig information.

Även om det är svårt att säga exakt vilken påverkan desinformationen har på prevention och behandling av ebolavirus är det uppenbart att felaktig information kan vara förödande. Det är därför oerhört viktigt att hälsomyndigheter (och även forskare) är närvarande på Twitter och andra sociala medier så att adekvat information blir tillgänglig på dessa plattformer. Detta gäller inte bara i Västafrika utan i hela världen. Sociala medier är ett oerhört kraftfullt verktyg för att nå ut till allmänheten. Det förstod de som sprider medicinsk desinformation för länge sedan, nu gäller det att vi som försöker sprida korrekt medicinsk information överröstar dessa förvillare.

twitter

3 kommentarer

Läskigt. Snabbmedian (twitter, facebook, podcast) har under den senaste veckan framställt Ebola under väldigt felaktiga förhållande. Speciellt hur de hela tiden kommer upp att Ebola är jordens sätt att rensa jorden från människor. Ger en jobbigt bild av en hemsk sjukdom.

when you have been kicking the legs straightQin Wei put two fists was rattling, if not with a stern look Chen sees him,Cheap Ray Bans, he will certainly be on the spot to play hands-Xiao Yang burst meal several sophomore students hold Huangzai Ren see his hands injury are exposed puzzled look Qin Wei nostrils cold Well,Replica Ray Bans, a cry, striding off to the side of basketball, bending reach out to touch, hesitated,Fake Ray Bans, use your fingers,Ray Ban Cats, carefully touch the basketball

Total Body Fitness (TBF) has ended up changing careers with your arena regarding sports and aerobic fitness exercise as well as for much more than 21 many many years Starting as a multi functional personal training business, TBF and into going to be the leading multisport training,nike air max, racing, and travel company,air max,never will show you with your Sacramento area,but take heart also on going to be the state institutions The lyricist Bill Driskill, expanded his vision for more informat

Lämna ett svar