Mina svar på anti-vaccinationskommentarer

Jag har svarat på kommentarer som ifrågasätter nytta med vaccin. Så här skriver jag…

– angående mässlingsvaccin och autism:

”Mässlingsvaccin varken ökar risken för autism eller minskar den. Det ger däremot skydd mot den dödliga sjukdomen mässling.”

– angående antroposofiska barn och påståenden om att allergier orsakas av vaccin:

”Det finns en mängd faktorer som skiljer antroposifisk livsstil från ”vanlig” livsstil. Just nu pågår forskning för att utreda vad som kan vara förklaringen till att antroposifiska barn har mindre allergier. Det ska bli spännande att se vad de kommer fram till. Innan dess vill jag inte spekulera.

Du verkar inte tveka när de gäller att spekulera men du bör vara försiktig med att sprida illa underbyggda hypoteser. Många barn dog i mässling innan vaccinet fanns och om folk avstår från att vaccinera sina barn kan barnadödligheten öka.”

– angående vaccin mot svininfluensan (och läkemedelföretagens vinstintressen):

”Det är inte oproblematiskt att våra läkemedel och vaccin tillverkas och marknadsförs av företag som vill tjäna pengar. Jag tycker att man behöver se över detta system även om jag inte kan avgöra om man helt bör undvika ekonomiska incitament. Läkemedel och vaccin behövs men det kostar mycket pengar att ta fram läkemedel – varifrån ska dessa pengar komma om läkemedelsbolag inte tillåts göra vinster?

Det finns både läkemedel och vaccin som dras tillbaka från marknaden då det visar sig att de har icke önskvärda och ibland riktigt farliga bieffekter. Det vaccin som användes emot svininfluensen i Sverige drogs tillbaka av denna anledning. Betyder detta att alla vaccin är farliga? Nej, absolut inte. Det är som att säga att alla mediciner är farliga på grund av Neurosedynskandalen eller att alla norrmän är farliga på grund av Breivik.”

– angående HPV-vaccination (och Kalla Faktas repotage om dess bieffekter):

”En ny storskalig studie i BMJ visade att HPV-vaccination bland unga kvinnor inte orsakar några allvarliga bieffekter. Studien undersökte 53 olika potentiella bieffekter som t.ex. blodpropp, vissa neurologiska sjukdomar samt vissa autoimmuna sjukdomar, som diabetes typ 1. Inga av dessa tillstånd förekom i högre utsträckning i vaccinerade jämfört med icke-vaccinerade flickor.

Guillain-Barrés syndrom är en mycket ovanlig sjukdom (1-2 per 100 000 i populationen drabbas) och eftersom den är så ovanlig kan det vara svårt att hitta tydligt samband mellan vaccination med Gardasil och sjukdomen. Om det på sikt visar sig att det finns ett samband bör man ändå sätta denna risk i ett sammanhang. Ungefär 150 kvinnor dör varje år i livmoderhalscancer medan Guillain-Barrés syndrom inte är dödligt (även om det såklart påverkar livskvaliten negativt). Forskning visar att Gardasil ger gott skydd mot de HPV-typer som orsakar runt 70 % av alla fall av livmoderhalscancer.”

2 kommentarer

Jag ser halmgubbar och upprepningar av vad industrin hävdar. Allt är inte sant av vad skolorna lär ut.

Tack igen för att du belyser detta viktiga ämne.
Mitt barn fick vaccin mot mässling förra veckan och jag är oerhört tacksam att vi har den möjligheten i Sverige!
Det skulle vara intressant att höra om du vet något om BCG-vaccin?
Ha en fin kväll!
/Elin

Lämna ett svar