Lördagsgodisets mörka historia

Jag gick ner 2 kg nu när jag var sjuk. Tänkte ta igen detta i helgen med extra mycket lördagsgodis. Vet ni förresten varför man ska äta godis på just lördagar? Det är faktiskt en världskänd och omdebatterad svensk forskningsstudie som ligger bakom denna rekommendation.

Studien kallas för Vipeholmsexperimenten och forskningen utfördes av medicinalstyrelsen med uppdrag från Sveriges riksdag och pågick mellan 1945-1955. Bakgrunden var att svenskarnas tandhälsa var mycket på dålig på denna tid. Man misstänkte att det fanns ett samband mellan att äta sötsaker och att få karies men man hade ännu inte lyckats bevisa detta.

Vipeholm var en anstalt för så kallade ”sinnesslöa” i Lund och det var på dess patienter som experimentet utfördes. Man ansåg att de intagna var särskilt passande för experimentet eftersom alla som deltog i studien fick samma mat. På denna tid ansåg man också att förståndshandikappade människor inte upplevde smärta och obehag på samma sätt som friska individer. Försöket sponsrades bland annat av aktörer inom sockerindustrin som hoppades att resultaten inte skulle visa en stark koppling mellan socker och karies. Försökspersonerna fick bland annat äta stora mängder kola som var framställd för att vara särskilt seg så att mycket av sockret skulle fastna på tänderna.

Resultaten från studien fastslog att socker gav upphov till karies och dålig tandhälsa. Denna kunskap ledde till kampanjer som avsevärt förbättrade svenskarnas tandhälsa. Bland annat rekommenderade man att man hellre skulle äta mycket godis en dag i veckan än lite godis flera dagar i veckan och det är därifrån begreppet lördagsgodis kommer.

Jag fick lära mig om Vipeholmsexperimenten när jag läste kurs i forskningsetik. Denna studie är ett typexempel på en studie där man genom att utsätta en mindre grupp för lidande ökar välbefinnandet för en stor mängd människor. Försöksdeltagarna i studien hade inte fått ge informerat samtycke, något som idag är obligatoriskt. Med detta menas att deltagarna måste förstå vad det innebär att delta i studien, vilket vissa grupper såsom barn eller förståndshandikappade ofta har svårt att göra. Forskning på denna typ av särskilt utsatta grupper är därför särskilt reglerat nuförtiden.

Vipeholm
Vipeholm

 

2 kommentarer

Det finns en förträfflig dokumentär om ämnet i P3 dokumentärs arkiv. För de som inte orkar läsa dvs.

Lämna ett svar