Smittsamma gäspningar och empati

Visste ni att gäspningar är smittsamma? Både människor och andra djur gäspar ofta när de ser en annan individ gäspa. Detta är ett socialt beteende och tidigare studier har föreslagit att smittsamma gäspningar är kopplade till empatisk förmåga. Men resultaten från en ny studie i PLOS ONE visar dock att det inte alls finns en koppling mellan smittsamma gäspningar och empatisk förmåga.

Studien inkluderades 328 friska försökspersoner som fick genomgå kognitiva test, en demografisk undersökning samt ett frågeformulär som undersökte personens empatiska förmåga, energinivå och sömnighet. Medan studiedeltagarna fick se en 3-minuters video av människor som gäspade, undersökte försöksledarna hur många i publiken som själva gäspade.

Resultaten visade att totalt 222 av deltagarna gäspade åtminstone en gång. Men i motsats till tidigare studier, hittades inget samband mellan smittsamt gäspande och empati, intelligens eller tid på dygnet. Det enda samband som sågs var med ålder och äldre personer var mindre benägna att smittas av gäspningar. Trots detta förklarade bara ålder 8 % av den totala variationen.

Jag måste erkänna att jag är lite besviken över detta fynd. Jag tyckte att det var klockrent att testa om folk var onda genom att fejkgäspa och se om de blev smittade. Betyder detta att jag måste börja snacka med folk innan jag kan döma dem?

 


Om du inte gäspar när du ser den här videon behöver alltså inte detta betyda att du är psykopat

 

Contagious yawning and empathy

Did you know that yawning is contagious? Both humans and other animals often yawn when they see another individual yawn. This is a type of social behavior and previous studies have suggested that contagious yawning is linked to empathy. But the results of a new study in PLOS ONE show that there is no link between contagious yawning and empathy.

The study included 328 healthy volunteers who underwent cognitive tests, a demographic survey and a questionnaire that examined the person’s empathic ability, energy level and sleepiness. While the study participants were shown a 3-minute video of people yawning, the investigator examined how many of the audience members who were affected by contagious yawning.

The results showed that a total of 222 participants yawned at least once. But in contrast to previous studies, they found no link between contagious yawning and empathy, intelligence or time of day. The only association found was with age, and older people were less likely to be affected by others yawning. Despite this, age only explained 8% of the total variation.

I must admit I am a little disappointed with this finding. I thought it was perfect to test whether people were evil by seeing if they were affected by my fake yawning’s. Does this mean that I have to start talking to people before I judge them?

Lämna ett svar