Vodkadöden

Ryssland har exceptionellt höga dödstal. Siffror från 2005 visade att 37 % av alla män avlider innan de hinner nå 55 års ålder. Motsvarande siffra i Storbritannien var samma år 7 %. Många tror att att sprit och framför allt vodka ligger bakom denna statistik. En ny studie i Lancet ger ytterligare stöd till dessa teorier.

I studien studerades vodkakonsumtionen av 151 000 ryssar under drygt ett decennium. Resultaten visade att män som drack minst tre flaskor (halvlitersflaskor) vodka i veckan hade en betydligt högre risk att dö i förtid jämfört med de som drack mindre än en flaska vodka i veckan (no shit, Sherlock). Orsakerna till dödsfallen bland storkonsumenterna var framför allt alkoholförgiftning, olyckor, våld, självmord, cancer, infektioner, samt lever- och hjärtsjukdomar

I de allra flesta länder har man under senare år sett en stadig ökning i medellivslängd. Trots den ekonomiska tillväxten har livslängden för ryska män istället sjunkit. För att förbättra folkhälsan verkar en mer restriktiv alkoholpolitik vara nödvändig. Eller är det kommunistfasoner?

Bild: Anthony Knuppel Appleton
Bild: Anthony Knuppel Appleton

2 kommentarer

Helt sjuka mängder. Med detta som bakgrund är det inte konstigt att ryska kvinnor i snitt lever ca 13 år längre än männen. I Sverige var vi 2009 nere på 4 års skillnad mellan könen.

Lämna ett svar