ADHD och trafikolyckor

Igår publicerade tidskriften JAMA psychiatry en artikel som skrivits av mina kollegor på KI. Studien som artikeln bygger på visar att risken för att skadas genom en trafikolycka minskar hos män när det medicineras för ADHD.

I studien följde man under totalt fyra år drygt 17 000 patienter som i vissa perioder medicinerades för ADHD och jämförde detta med perioder då de inte tog medicin. Resultaten visade att män med ADHD hade 47 % större risk att skadas i en trafikolycka i jämförelse med personer som inte har denna diagnos och motsvarande siffra för kvinnor med ADHD var 45 %. Man kunde även se att risken för att skadas i en trafikolycka var 58 % lägre då männen medicinerades men man kunde inte statistiskt fastställa att medicinen hade samma effekt bland kvinnor.

Mer info om denna studier hittar ni på Sveriges Radio, Aftonbladet och UNT.

1 kommentar

Lämna ett svar